Hoppa till huvudinnehåll

Bolagsstyrningsrapport

Vid tillämpningen av koden avviker banken från rekommendation 15 ”Val av kommittéledamöter” genom att i bankens ersättningskommitté ingår en adjungerad medlem som inte är medlem i bankens styrelse. Den adjungerade medlemmen är även kommitténs ordförande. Avvikelsen görs i syfte att bredda ersättningskommitténs erfarenhets- och kompetensbas i ersättningsfrågor. Behovet av extern kompetens bedöms separat inför varje tillsättningstillfälle.