Hoppa till huvudinnehåll

Spara i fonder

Att spara i fonder är en god idé, både när du vill göra en engångsplacering eller spara regelbundet.

Genom en fondplacering kan du normalt skapa bättre avkastning på dina pengar än genom traditionellt kontosparande. Vill du dra nytta av den ekonomiska utvecklingen på olika marknader i världen, men har inte tid eller intresse att själv aktivt placera dina pengar? Då är fonder ett perfekt alternativ för dig. Du kan också fondspara regelbundet för att utöka din framtida pension eller spara åt dina barn.

Det finns fonder som placerar på olika marknader och i olika tillgångsslag och som därmed har olika avkastning och risk. Vi hjälper dig gärna att hitta de fonder som passar ditt mål för sparandet. Lika viktigt är också att det är fonder som motsvarar den risknivå som du är beredd att ta. Fondprospektet och faktablad för fonderna samt mer information finns under varje fond i fondlistan och på Ålandsbankens samtliga kontor.

Regelbundet fondsparande

Redan med 50 euro per månad kan du inleda resan från sparare till placerare.

Regelbundet fondsparande är ett enkelt sätt att utöka din förmögenhet. Du kan fondspara åt dina barn, för din framtida pension eller för något speciellt ändamål.

Checklista för fondsparande

  • Kan jag lägga undan 50 euro i månaden?

  • Vill jag spara enkelt och kostnadseffektivt?

  • Vill jag ha snabb tillgång till mina pengar, trots att jag sparar på längre sikt?

  • Önskar jag ett sparalternativ där jag själv kan välja risknivå och placeringstid?

Om du svarat JA på frågorna, då är det hög tid att börja fondspara regelbundet!

Välkommen att kontakta något av våra kontor om du vill ha hjälp med ditt fondsparande. 

Finns det risker med fondplacering?

All placeringsverksamhet är förknippad med viss risk, och dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Som fondplacerare är du inte garanterad att få tillbaka det insatta kapitalet. Vi rekommenderar därför att du alltid följer med dina placeringar och kontaktar din rådgivare om du har frågor.

Fonderna marknadsförs och säljs av Ålandsbanken Abp i egenskap av ombud för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonderna.

Börja regelbundet fondsparande enkelt via Internetkontoret

Som kund kan du på ett enkelt sätt månadsspara via ditt Internetkontor. För att kunna öppna regelbundet fondspar krävs det att du har förvar i Ålandsbanken.

  1. Gå till "Placera" > "Fondspara" och välj vilken fond du vill spara i. Läs noggrant fondinformationen om de respektive fonderna.

  2. Välj "Fondspara", fyll i önskat sparbelopp, önskat debiteringskonto samt hur ofta och hur länge du vill fondspara (t.ex. varje månad).

  3. Kontrollera dina uppgifter, bekräfta med kod från kodtabellen och välj slutligen "Godkänn teckning".