Placeringsförsäkringar

Vill du dra nytta av sparlivförsäkringarnas fördelar i ditt sparande och placerande?

En placeringsförsäkring kan erbjuda dig en skatteeffektiv lösning. Inom ett försäkringsavtal kan du byta placeringsobjekt utan att betala eventuell kapitalinkomstskatt vid byte av placeringsobjekt. Du betalar kapitalinkomstskatt först då du tar ut kapital ur försäkringen.

Placeringsförsäkringarna har ett livskydd vilket innebär att du med ett förmånstagarförordnande kan bestämma vem som är förmånstagare till medlen i livförsäkringen.

Kapitalförvaltningsförsäkring Kapitaliseringsavtal