Hoppa till huvudinnehåll

Ålandsbanken Kapitalförvaltning

Förvaltning av våra fonder och placeringsprodukter

Vi förvaltar fonder och andra placeringsprodukter med vedertagna och väl beprövade ansatser, metoder och modeller. Och sunt förnuft. Vi utgår från vår bild av global och regional konjunkturutveckling och identifierar vilka sektorer och enskilda placeringsalternativ (aktier eller kreditinstrument) som vi förväntar oss att kommer kunna prestera en bättre avkastning än genomsnittet. Vi investerar i kvalitet, vilket vi definierar som hållbar potential, stabilitet och transparens till rimlig värdering. Vi undviker objekt som inte bär sig idag, som till exempel bara bygger på förhoppningar om framtida lönsamhet.

Kapitalförvaltning på Ålandsbanken är ett lagarbete. Med högt i tak utbyter vi information, insikter och åsikter. En dynamisk miljö är basen för en dynamisk förvaltning. Våra förvaltare är placerade både i Stockholm och Helsingfors.

Vi publicerar månatligen vår Marknadsutblick som beskriver hur vi ser på den ekonomiska utvecklingen, om vi ökat eller minskat risken och hur vi anser att allokeringen mellan tillgångsslagen ska se ut. Vi har som mål att upprätthålla en hög transparens mot våra kunder. Marknadsutblicken är därför ingen pappersprodukt utan återspeglar den övergripande positioneringen i våra portföljer.