Hoppa till huvudinnehåll

Förmögenhetsförvaltning

Vi justerar alltid vårt agerande efter dina önskemål och efter hur pass aktiv roll du själv vill ta i förvaltningen. Vi erbjuder både diskretionär och konsultativ förvaltning.
Formogenhetsforvaltning

Vi är aktiva och dynamiska i hela vår förvaltning. Detta gäller såväl aktier, räntor som allokering. Vår ambition är att skapa ett mervärde för våra kunder. Att vi är aktiva förvaltare innebär att vi inte är några indexkramare, utan söker det bästa ur kundens perspektiv. Vi är dynamiska, vilket gör att vi anpassar risken i våra modellportföljer och fonder. När vi har en stark övertygelse kommer man se en tydlig koppling på innehaven i våra portföljer och fonder jämfört mot respektive index.

Vi erbjuder även allokeringslösningar mellan flera olika tillgångsslag. Vi söker hela tiden den bästa mixen mellan aktier och räntor. Utöver våra egna fonder kan vi även komplettera med fonder från några av världens främsta fondförvaltare – allt för att kunna erbjuda så bra lösningar som möjligt.

Norden är vår hemmamarknad och vårt kärnområde där vi analyserar enskilda bolag för att hitta största möjliga mervärde för våra kunder. Utanför Norden erbjuder vi globala och regionala aktiefonder. Inom räntefonder erbjuder vi både korta och långa räntor, men även kreditobligationer.

Diskretionär förvaltning

Du kan ge oss ett diskretionärt mandat, vilket innebär att vi tar hand om förvaltningen åt dig. Vi styrs av de förväntningar, restriktioner och mål som baserar sig på den behovsanalys vi tillsammans har fastställt. Vi håller regelbunden kontakt med dig och vi gör löpande utvärderingar och avstämningar för att säkerställa att dina önskemål tillgodoses.

Konsultativ förvaltning

Vill du själv ha en mer aktiv roll i förvaltningen av dina tillgångar kan du ge oss ett konsultativt förvaltningsuppdrag. Då fattar du själv placeringsbesluten men du får stöd av din Private Banker som ger dig placeringsråd inom ramen för dina mål och begränsningar.

Värdepappershandel

Som aktiv placerare på aktiemarknaden har du tillgång till en egen Private Banker som fungerar som en initierad och välorienterad samtalspartner.

Läs mer om Ålandsbanken Kapitalförvaltning

Försäkringslösningar

Som ett komplement till vår förvaltning kan vi erbjuda olika försäkringslösningar som kan ge dig fördelar vid finansiell planering.

Bekanta dig med våra försäkringslösningar