Hoppa till huvudinnehåll

Förmögenhetsförvaltning

Vi justerar alltid vårt agerande efter dina önskemål och efter hur pass aktiv roll du själv vill ta i förvaltningen – vi erbjuder både diskretionär och konsultativ förvaltning.
Formogenhetsforvaltning

Vi förvaltar fonder och andra placeringsprodukter med vedertagna och väl beprövade ansatser, metoder och modeller. Och sunt förnuft.

Här kan du läsa mer om vår kapitalförvaltning.

Diskretionär förvaltning

Vår Private Banking bygger på diskretionär förvaltning. Genom att ge oss ett diskretionärt mandat tar vi hand om förvaltningen för dig. Vårt agerande styrs av de förväntningar, restriktioner och mål som baserar sig på behovsanalysen och som vi tillsammans har fastställt i avtalet om diskretionär förvaltning. Vi håller regelbunden kontakt med dig och vi gör löpande utvärderingar och avstämningar för att säkerställa att dina önskemål tillgodoses. Avtal om diskretionär förvaltning ingås genom ett separat avtal mot särskild avgift.

Konsultativ förvaltning

Om du vill ha en mer aktiv roll i förvaltningen av dina tillgångar kan du ge oss ett konsultativt förvaltningsuppdrag. Då fattar du själv placeringsbesluten men du får ändå stöd av din Private Banker som ger dig placeringsråd inom ramen för dina mål och begränsningar. Avtal om konsultativ förvaltning ingås genom ett separat avtal mot särskild avgift.

Värdepappershandel

Som aktiv placerare på aktiemarknaden har du tillgång till en egen Private Banker som fungerar som en initierad och välorienterad samtalspartner.

Ansvarsfulla investeringar

Vi eftersträvar en grundläggande kännedom om verksamheten i de bolag som vi investerar i och framför allt granskas hållbarheten i företagsverksamheten noggrant. Vår förvaltningsinriktning är aktiv och all förvaltning bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Investeringsprocessen för ansvarsfulla investeringar gäller för samtliga fonder som förvaltas inom Ålandsbanken, samt inom vår kapitalförvaltning. Läs mer om ansvarsfulla investeringar i Ålandsbanken.