Hoppa till huvudinnehåll

Kortförsäkringar World Elite

Kortet som ger dig den frihet och flexibilitet som du behöver. Som vår Private Bankingkund har du möjlighet till denna tilläggsförmån.
World elite ostersjon private banking
  • Kreditlimit upp till 50 000 euro

  • Exklusiva tjänster, såsom LoungeKey

  • Omfattande försäkringar

Reseförsäkring

Reseförsäkringen gäller både vid inrikes- och utrikesresor. Förutom att den ersätter vid plötslig sjukdom, olycksfall och dödsfall under resa ersätter den även kostnader som förorsakats av annullering, försening eller avbrott i resan.

Hole-in-One-försäkringen ger dig möjlighet att fira med dina spelkamrater för upp till 500 euro och gäller även på hemmaplan.

Zurich Insurances reseförsäkring (för ärenden som inträffat 1.1.2024 eller senare)

AIG:s reseförsäkring (för ärenden som inträffat före 1.1.2024)

Identitetsstöldsförsäkring

Identitetsstöldsförsäkringen täcker bland annat juridiska kostnader, inkomstbortfall, betalningskrav och diverse utgifter som uppstår om någon olovligt använder ditt namn och din personbeteckning för att öppna kredit- eller bankkonton.

Zurich Insurances identitetsstöldsförsäkring (för incidenter som inträffat1.1.2024 eller senare)

Prisskyddsförsäkring

Prisskyddsförsäkringen ersätter skillnaden i pris mellan en vara som betalats med korten Mastercard Premium Gold eller Mastercard Private Banking Gold i Finland och samma vara som inom 30 dagar från köpet utannonseras inom landet till ett lägre pris. Det lägre priset ska vara till allmänt utbud och tillgängligt för alla.

Zurich Insurances prisskyddsförsäkring (för varor som införskaffats 1.1.2024 eller senare)

Köpskyddsförsäkring

Köpskyddsförsäkringen ersätter skador eller defekter på vara inköpt i Norden och som betalats med något av ovannämnda kort. Både pris- och köpskyddsförsäkringen kompletterar din egen hemförsäkring.

Zurich Insurances köpskyddsförsäkring (för varor som införskaffats 1.1.2024 eller senare)

Zurich Insurances kundservice för kortförsäkringar
Tel +358 (0)204 293 240* (svenska)
Tel +358 (0)204 293 250* (finska)

Mån–fre 10–18

E-post:
för service på svenska: sweden.alandsbanken@zurich.com för service på finska: finland.alandsbanken@zurich.com

För ärenden som inträffat före 1.1.2024: alandsbanken@aig.com

Resenödtjänst (In case of emergency)
SOS International AS
Assistance Service (24h)
Tel +46 (0)8 579 332 00
E-post sos@sos.eu

Du får hjälp med kortförsäkringar genom att ringa +358 (0)204 293 240. Välj tonval 5.

Faktablad för Ålandsbankens kortförsäkringar

Skadeanmälan (Ansök om ersättning)

Zurich Insurance

Skadeanmälan

AIG

Reseförsäkring

Kortförsäkringarna beviljas fram till 31.212.2023 av AIG Europe S.A. filial i Finland, Kaserngatan 44, 00130 Helsingfors.

Den 1.1.2024 och framåt beviljas de av Zurich Insurance plc, Finland Branch, Södra Esplanaden 22 A, 00130 Helsingfors.

Observera att kortförsäkringarna upphör att gälla om ditt kortavtal upphör.