08 mar 2022
Finland

Kapitalförvaltningens marknadskrönika – vecka 10

Alandsbanken marknadssyn niklas wellfelt 2021

Minskad riskexponering tills läget klarnar

När nu pandemins värsta härjningar tycks ligga bakom oss har vi drabbats av en ny humanitär katastrof i och med Rysslands invasion av Ukraina. Kriget kommer sannolikt att medföra omfattande negativa effekter på världsekonomin och riskerar att förstärka störningarna i globala leveranskedjor och driva på nuvarande höga inflation. Ålandsbankens chefsstrateg Niklas Wellfelt resonerar kring läget och hur vi inom bankens kapitalförvaltning agerar under den turbulens som räder på kapitalmarknaderna.