21 apr 2022
Finland

Kapitalförvaltningens marknadskrönika – vecka 16

Aab Lars Soderfjall

Räntor, inflation och värdering

Aktiviteten på kapitalmarknaderna präglas för närvarande av den höga inflationen och förväntningar om stigande styrräntor. För att förstå rörelserna tar Lars Söderfjell, aktie- och allokeringschef på Ålandsbanken, ett steg tillbaka och går igenom grundläggande samband och faktorer som styr värderingen av värdepapper av olika slag. Han resonerar också kring valet av tillgångsslag i en miljö med hög inflation och stigande räntor.