16 maj 2022
Finland

Kapitalförvaltningens marknadskrönika – vecka 20

Aab Lars Soderfjall

Är marknaden för negativ?

Oron för att den globala ekonomin kan vara på väg in i en recession sprids snabbt bland investerare, vilket sätter ett tydligt negativt avtryck i börsutvecklingen. Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjell tar en närmare titt på vad ekonomisk statistik och börsbolagens rapporter för det första kvartalet har att säga om konjunkturen. Lars identifierar också tre faktorer som sannolikt behöver komma på plats för att ge utrymme för en mer positiv tolkning av dessa indikatorer och därmed en ökad riskaptit bland investerarna.