13 jun 2022
Finland

Kapitalförvaltningens marknadskrönika – vecka 24

premium-finans 1

Har vi passerat inflationstoppen?

Sällan har den globala konjunkturen haft så stora utmaningar framför sig som nu. Det största orosmomentet är en historiskt hög inflation. Att bekämpa denna med de vanliga verktygen är emellertid inte helt enkelt, då de inte biter på de faktorer som, åtminstone delvis, ligger bakom. Ulf Torell, kvantitativ analytiker på Ålandsbanken, tar en närmare titt på de faktorer som driver inflationen och den svårtolkade vägen framåt. Hur kan centralbankerna väntas agera, och vilka konsekvenser får de olika alternativen?