Hoppa till huvudinnehåll

Tillfällig amorteringsfrihet för privatpersoner

Nu har du som privatkund möjlighet att ansöka om amorteringsfrihet för dina lån om din ekonomiska situation har påverkats av coronavirusepidemin. För att underlätta för dig kan Ålandsbanken bevilja upp till 6 månaders amorteringsfrihet för bolån eller konsumentkrediter med säkerhet.
Alandsbanken mobilbanken mars 2020

Tillfällig amorteringsfrihet för privatpersoner

Nu har du som privatkund möjlighet att ansöka om amorteringsfrihet för dina lån om din ekonomiska situation har påverkats av coronavirusepidemin. För att underlätta för dig kan Ålandsbanken bevilja upp till 6 månaders amorteringsfrihet för bolån eller konsumentkrediter med säkerhet. Vi rekommenderar att du ansöker om amorteringsfrihet endast om det behövs. Annars blir köerna och behandlingstiderna för lån längre än nödvändigt.

Hur fungerar tillfällig amorteringsfrihet

Så ansöker du

Kontakta din kundansvariga via Internetkontoret eller Mobilbanken. Välj då rubriken ”Lån” för ditt meddelande.

Vad krävs för att få amorteringsfrihet?

För att få amorteringsfrihet behöver du meddela hur din ekonomiska situation har påverkats av coronavirusepidemin. Vi gör därefter en bedömning i varje enskilt fall.

Så länge gäller amorteringsfriheten

Du kan ansöka om amorteringsfrihet upp till 6 månader. Om coronaepidemin kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsfriheten med tre månader i taget, naturligtvis förutsatt att fortsatt behov finns. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

När perioden är slut, sätts amorteringarna igång per automatik eller behöver jag kontakta banken?

Ja, amorteringen startar automatiskt igen utan att du behöver hör av dig. Den återgår då till amortering enligt tidigare villkor.

Om du vill börja amortera igen

Meddela oss så snart du kan börja amortera igen. Det kan du göra genom att kontakta din kundansvariga via Internetkontoret eller Mobilbanken. Välj då rubriken ”Lån” för ditt meddelande.