Förändring av styrelsens förslag som behandlas på Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma den 19 april 2012

17 april 2012
|