15 maj 2018
Finland

Bidrar MIFID II till bättre placeringsbeslut?

Mifid2

Vid årsskiftet närmades du av din bank av olika utskick och informationspaket över uppdaterade kundavtal och -villkor. Orsaken till detta var en regelverksuppdatering som trädde i kraft 3.1.2018. MiFID II, förkortning av Markets in Financial Instruments Directive, bygger på det tidigare MiFID-regelverket som trädde i kraft 2007. Finanskrisen 2008 och marknadsutvecklingen efter finanskrisen har lett till att det ansågs behövas ett uppdaterat regelverk.

Syftet med regelverksuppdateringen är att öka transparensen på marknaden, lättare kunna delta i handeln och att förbättra investerarskyddet och kvaliteten på investeringsrådgivningen samt att undvika eventuella framtida finanskriser.

På vilket sätt påverkar detta dig och vad ska du förstå av det nya regelverket?

Det som berör dig direkt som placeringskund vare det sig du är kund i Ålandsbanken, någon annan bank eller ett annat värdepappersföretag, har den som erbjuder dig investeringstjänster en viss informationsskyldighet. Du behöver inte fråga efter denna information, utan du kommer att erhålla informationen automatiskt. Vi har en skyldighet att bland annat informera dig som kund vilken inverkan de olika kostnaderna har på utvecklingen av din placering. Därtill dokumenterar vi vilka råd vi gett till dig samt hur ifrågavarande råd motsvarar dina behov.

Vi har en större skyldighet än tidigare att klarlägga din kunskap om enskilda finansiella produkter, vilken är din förväntade avkastning, din risktålighet och din placeringshorisont. Först efter detta kan vi ge dig investeringsråd alternativt måste vi avstå från att ge ett råd om vi saknar någon information.

Samtidigt som syftet ur din synvinkel som investerare har varit att förbättra investerarskyddet för dig, kan alla dessa förändringar upplevas som arbetsdryga.

Tiden visar an ifall dessa regeluppdateringar de facto medför en förbättring för den enskilda placeraren och om det ökar på förståelsen samt bidrar till bättre placeringsbeslut. Risken finns dock att allt fler styrs till de digitala kanalerna utan att erhålla någon personlig investeringsrådgivning och då samtidigt blir mycket ensamma i sitt beslutsfattande kring investeringen.

Förmögenhetsförvaltning är inte enbart kalla siffror, utan även mänsklig verksamhet.

När du vill fokusera på ditt liv i stället för på förmögenhetsförvaltning, är Ålandsbanken Private Banking något för dig. Vi säkerställer att dina investeringar är placerade både lönsamt och skatteeffektivt.

Förtroende är kärnan i vår placeringsverksamhet. Uppfyllandet av kundernas önskemål är orsaken till att många kundförhållanden hos Ålandsbanken fortsätter över generationer.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!