05 dec 2023
Finland

Gryning vid horisonten

Federal reserve marknadskronika 2023

Niklas Wellfelt

Chefsstrateg på Ålandsbankens Fondbolag

Under inledningen på hösten såg vi en tydlig förändring av riskaptiten och breda aktieindex i såväl USA som Europa tappade mark. Det har varit en ränteuppgång som satt press på investerare.

Vi närmar oss slutet av en period av räntehöjningar, som pågått sedan inledningen på 2022. Då levde världen fortfarande i en nollräntemiljö präglad av extraordinärt låga, och på flera håll negativa, räntor. Sedan dess har tiderna snabbt förändrats. Ingen etablerad prognosmakare hade då i sina prognoser mejslat in hur högt inflationen skulle stiga och med vilken kraft centralbankerna sedermera responderade.

Ur det perspektivet har världsekonomin klarat detta stresstest betydligt bättre än befarat. Men nu är vi nära räntetoppen. USA ligger först i konjunkturcykeln bland de industrialiserade västländerna. Samtidigt är det världens största och viktigaste ekonomi. Inte konstigt att utvecklingen där slår an tonen i finansiella marknader världen över. Konjunkturdata i USA har överraskat positivt under året vilket bidragit till en tydlig uppgång i obligationsräntor. Amerikanska tioåriga obligationsräntor har under hösten handlats på de högsta nivåerna på 15 år, sedan före finanskrisen 2008.

”Att räntorna sannolikt är färdighöjda bidrar till de ljusare utsikterna.”

Möjlig mjuklandning i USA och Europa

Förhoppningar om en mjuklandning av den amerikanska ekonomin har ökat, men överdrivet stark statistik riskerar att provocera fram ytterligare penningpolitisk åtstramning, vilket har pressat upp obligationsräntor. Det var därför en viktig signal att den amerikanska centralbanken (Fed) lämnade styrräntan oförändrad vid sitt septembermöte. Att Fed avstod ytterligare räntehöjning, efter 1,5 år av kraftfull penningpolitisk åtstramning, indikerar att räntetoppen sannolikt är nära.

Trots tuffa räntehöjningar menar Fed att den amerikanska ekonomin visar solid tillväxt. Arbetsmarknaden har svalnat något, men fortsätter att vara stark. Men Fed understryker också att inflationen fortfarande är för hög. Centralbanken har justerat upp BNP-prognosen för kommande år. Däremot lämnas prognosen för inflationen i princip oförändrad, vilket tyder på att Fed räknar med att kunna ”mjuklanda” ekonomin.

Den europeiska centralbanken (ECB) höjde något överraskande räntan i mitten av september. Vi tolkar det dock som en mjuk, eller som det brukar skrivas i marknaden, duvaktig höjning. Detta understryks av att ECB säger att styrräntan har nått en nivå som kommer att ge ett väsentligt bidrag till att inflationen återgår till målet. Centralbanken har inte stängt dörren helt för nya höjningar och marknaden fortsätter att prisa in en viss sannolikhet för ytterligare uppjustering av styrräntan. Vår bedömning är dock att detta var den sista höjningen från ECB. Nästa steg blir sannolikt en sänkning, kanske mot slutet av nästa år.

Återhållsam ränteprognos

Den svenska Riksbanken annonserade sent i september en räntehöjning, vilken också kan ha varit den sista. Riksbankens prognos för räntebanan, som var något mer återhållen än väntat, indikerar att direktionen räknar med att det är mindre än 50 procent sannolikhet för ytterligare höjning. Det kan med andra ord väl vara så att det är färdighöjt. Inkommande statistik kommer att vara avgörande för räntepolitiken inför nästa räntemöte i november.

Liksom tidigare är Riksbankens bedömning att penningpolitiken behöver vara åtstramande under en längre period för att inflationen ska falla tillbaka och varaktigt stabiliseras nära målet på 2 procent. Banken indikerar att styrräntan successivt sänks med start först under andra halvåret 2025.

”Trots tuffa räntehöjningar menar Fed att den amerikanska ekonomin visar solid tillväxt. Arbetsmarknaden har svalnat något, men fortsätter att vara stark.”

Lättnad för hushållen 2024

I takt med att den globala prisökningstakten, förhoppningsvis, fortsätter att dämpas kommer sannolikt marknadens fokus att flytta från inflation och centralbankspolitik, till att i stället söka ledtrådar vad gäller konjunktur och efterfrågan 2024.

Lägre inflation, stabila räntor och en fortsatt stark arbetsmarknad borgar för stigande reala disponibelinkomster och en väsentligt gynnsammare situation för hushållen nästa år. Privatkonsumtion summerar till nära 70 procent av amerikansk BNP, varför hushållens efterfrågan sannolikt kommer att vara en viktig motor för tillväxten 2024. Vi tycker oss se ett tilltagande gryningsljus vid horisonten. Att räntorna sannolikt är färdighöjda bidrar till de ljusare utsikterna.

Niklas Wellfelt
Chefsstrateg på Ålandsbankens Fondbolag
Artikel från Ålandsbanking nr 2/2023
05-12-2023

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken