12 maj 2022
Finland

Heltäckande finansiell planering

Private banking alandsbanken 20221

I Ålandsbankens Private Banking-tjänster beaktas kundens finansiella tillgångar, familj samt beskattning. Också framtidens målsättningar och drömmar är en viktig del av tjänsten.

Private Banking-tjänster ses ofta som skötsel av finansiella tillgångar i enlighet med kundens riskprofil och avkastningsmålsättning. Jarno Vahla, Ålandsbankens chef för finansiell planering, påpekar ändå att det numera handlar om en mer omfattande tjänst där man också beaktar övriga tillgångar, familj, beskattning samt framtidens mål och drömmar.

– Fokus ligger på en heltäckande finansiell planering. Målet är att grundligt kartlägga nuläge och målsättningar, säger Vahla.

Via tjänsten hjälper man också kunden att skapa en ägarstrategi för att öka, kontrollera och skydda sina finansiella tillgångar.

– Alla planerar detta redan på något sätt, men en del med mer tid och omsorg än andra. Att bolla tankar med oss kan hjälpa kunden att få en tydligare bild av de egna förhoppningarna och att hitta olika lösningar, säger Monica Pohjoisaho, Wealth Planner och jurist vid Ålandsbanken.

Målet med Ålandsbankens finansiella planering är att skapa en tydlig vägkarta som hjälper kunden att förverkliga sina framtida målsättningar.

– Vi stöttar också kontinuerligt längs vägen, säger Pohjoisaho.

I Private Banking-tjänsterna beaktas alltid ägarens vilja, värderingar samt helheten. Pohjoisaho berättar att det baserat på dessa görs upp preciserade målsättningar för de olika förmögenhetsdelarna.

– Tillsammans planerar vi en optimal struktur för att styra upp tillgångarna. Strukturen gynnar kundens nuläge men förbereder också inför framtida förändringar.

Inte en statisk plan

En bra plan fungerar ändå inte så att den görs en gång och sedan får vara. Därför betonar Vahla och Pohjoisaho att det inte handlar om något statiskt dokument. Planen uppdateras när de egna önskemålen, världen och livssituationen förändras – och detta görs också över generationsgränserna.

– Ändrade och allt mer komplicerade beskattningsregler kan också kräva att man måste se över planen, säger Pohjoisaho.

Det är väsentligt att beakta beskattningen, eftersom den i rätt hög grad styr hur det är mest lönsamt att förverkliga ändringar i ägarstrukturer eller förmögenhets- överföring till följande generation.

Bland annat olika företags-omstruktureringar såsom fusion, fission och överlåtelse av affärsverksamhet är helt och hållet skattefria. Också generationsskiften stöds med skattelättnader.

– Med tanke på helheten lönar det sig också att beakta beskattningen av finansiella tillgångar i planeringen, säger Pohjoisaho.

Genom att hålla alla dokument kring familjejuridik och arv uppdaterade kan förmögenhetsmålsättningarna förverkligas även om det sker ett plötsligt dödsfall.

– Vi hjälper också med bouppteckning för dödsbon, säger Monica Pohjoisaho.

Jarno Vahla påminner om att en familjs finansiella planering handlar om mycket mer än att noggrant se över hur framtida förmögenhetsöverföringar ska göras. Med hjälp av en plan kan man också förbereda sig på framtida tillgångar.

– Tack vare bankens expertis kan vi till exempel skräddarsy utbildningar för följande generation i frågor som berör ägande och förmögenhetsstyrning, tipsar Vahla.

Private banking monica pohjoisaho1

”Med tanke på helheten lönar det sig också att beakta beskattningen av finansiella tillgångar i planeringen.”

Monica Pohjoisaho – Wealth Planner, skattejurist

Teamet förstärktes i höstas med en ny medarbetare: Monica Pohjoisaho – Wealth Planner, skattejurist

De senaste 15 åren har jag som skattejurist hjälpt företagare och placerare samt deras familjer att planera och genomföra generationsskiften och ägarstrukturer samt reda ut andra skattefrågor.

På fritiden hittar man mig ofta ute i skärgården eller på frivilliguppdrag. Jag har alltid varit intresserad av att hjälpa andra och av att verka för ett hållbart samhälle. Därför känns det väldigt bra att som en del av Ålandsbanken, som står för hållbarhet och personlig service, kunna hjälpa Ålandsbankens kunder att göra upp långsiktiga planer för hela familjen.”

Text: Michaela von Kügelgen / Foto: Jennifer Sandström

Ålandsbanken har utsetts till Finlands bästa Private Banking-aktör i Kantar Prosperas undersökning Private Banking 2021 Finland, publicerad den 16 november. Vi tycker det är mycket glädjande att våra kunder bekräftar att vi har lyckats.
Ålandsbanken har utsetts till Finlands bästa Private Banking-aktör i Kantar Prosperas undersökning Private Banking 2021 Finland, publicerad den 16 november. Vi tycker det är mycket glädjande att våra kunder bekräftar att vi har lyckats.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken