03 dec 2021
Finland

Individuell förmögenhetsplan

private-hero 1

Hur mycket pengar skulle du vilja ha på kontot när du fyller 50? Drömmer du om att gå i pension före din egentliga pensionsålder? Eller har du någon annan plan du vill förverkliga?

Hur ser din individuella förmögenhetsplan ut?

Ålandsbankens individuella förmögenhetsplan är för alla som önskar sig mer trygghet inför framtiden. Gör upp en långsiktig plan för dina placeringar tillsammans med din kundansvariga och nå dina sparmål i din egen takt.

– Att spara och investera är mer motiverande om vi fokuserar på kundens egen tidtabell, berättar Maarit Vesala som är chef för Ålandsbankens Premium Banking i Finland.

Som exempel nämner hon finländarnas starka vilja att amortera bostadslånet så snabbt som möjligt, medan man i Sverige, traditionellt sett, inte amorterat så mycket, utan snarare investerat pengarna i annat.

I Finland är det vanligt att börja spara och investera först när alla skulder är avbetalda. Den nuvarande låga räntenivån fungerar ändå som en bra morot för att tänka på investeringar redan i samband med bostadslånet. Att amortera ett bostadslån är nämligen inte det enda sättet att samla förmögenhet.

Just nu äter också inflationen på två procent upp av köpkraften, så det lönar sig inte att låta pengarna ligga på kontot.

– Ju tidigare man börjar investera, desto större avkastning får man tack vare ränta på ränta-effekten, påminner Vesala.

Hörnstenar i förmögenhetsplanen är ett långt tidsspann och diversifiering, alltså att sprida ut sina investeringar. Om hela ens förmögenhet sitter fast i de egna väggarna har man nödvändigtvis inte pengar för överraskande utgifter.

– I stället för att alla pengar läggs på amorteringen kan vi öka kundens helhetsförmögenhet genom att investera regelbundet i till exempel fonder. Via dem kan kunden få bättre avkastning än vad låneräntan är just nu.

Maarit Vesala påminner om att det sist och slutligen handlar om enkel matematik. Till exempel i samband med ett nytt bostadslån kan man målinriktat tänka på när kunden kan tänkas ha fått ihop en förmögenhet på 100 000 euro utöver den egna bostaden.

– Vi gör alltid upp planen enligt kunden. Förmögenhet innebär olika saker för olika människor och är beroende av livsskedet.

Alansbanken kampanj fyr hav berg klippor

”Det lönar sig för alla att målmedvetet spara till sig själv och sin egen framtid.”

Maarit Vesala, Chef Premium Banking Finland

Ett tydligt investeringsmål

Den individuella förmögenhetsplanen är framförallt individuell. Därför lönar det sig inte att snegla på grannens eller släktingarnas målsättningar, utan fokusera på det egna målet. Allt börjar med att kunden bokar ett möte med sin kundansvariga.

– Vi sätter oss ner med kunden och tittar tillsammans på hens ekonomiska situation. Vilka är målsättningarna och hur når vi dem? Vårt mål är att tillsammans med kunden hitta rätt väg till en ökad förmögenhet, möjligheterna är många, säger Vesala.

Ett tydligt mål som ger ett rejält skydd är exempelvis 50 000 euro.

– Vi kan också tänka på hur engångsinvesteringar blir så lönsamma som möjligt, säger Vesala.

Det viktigaste i den individuella förmögenhetsplanen är ändå ett tydligt mål som möjliggör trygghet senare i livet.

– Vi vill att kunden ska ha valfrihet att själv bestämma över sitt eget liv, om till exempel räntorna stiger, det blir skilsmässa eller man blir arbetslös.

Maarit Vesala påminner att det handlar om att kunna uppfylla sina egna drömmar och exempelvis kunna ta ett sabbatsår.

– Det lönar sig för alla att målmedvetet spara till sig själv och sin egen framtid. I ett långsiktigt sparande sprids riskerna ut. Varför skulle man inte investera och se till att få en bättre avkastning för sina pengar?

Text Michaela von Kügelgen

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken