12 nov 2020
Finland

Institutionell kapitalförvaltning – med expertis och förståelse

Skargard stenar hav berg

Pirjo Turtiainen

Förmögenhetsförvaltare

Olli Kettunen

Förmögenhetsförvaltare

Maria Östergård Käld

Förmögenhetsförvaltare

För att säkerställa den bästa möjliga förmögenhetsförvaltningen krävs en god helhetssyn. Vi styrs av förståelsen för er situation i dag och era förväntningar inför morgondagen. Vi erbjuder våra institutionella kunder ett team av specialister som skräddarsyr en helhet av förmögenhetsförvaltning och investeringsstrategi enligt era behov och förväntningar.

Vi håller regelbunden kontakt för att säkerställa att era önskemål tillgodoses och ser över era eventuella behov att justera investeringsstrategin och era målsättningar. Våra institutionella kapitalförvaltare har en lång erfarenhet av finansbranschen och institutionell förvaltning. Våra kunder består bland annat av stiftelser, städer, pensionsbolag och företag.

Vi är aktiva och dynamiska i hela vår förvaltning. Detta gäller såväl aktier, räntor som allokering. Vår ambition är att skapa ett mervärde för våra kunder. Utöver våra egna fonder kan vi även komplettera med fonder från några av världens främsta fondförvaltare – allt för att kunna erbjuda så bra lösningar som möjligt.

Hållbarhet genomsyrar Ålandsbankens verksamhet

Begreppen ansvarsfullhet, hållbarhet och ESG har blivit allt vanligare på kapitalmarknaden och integreras allt mer i analys och urvalsprocesser hos kapitalförvaltare. Vår förvaltningsinriktning är aktiv och all förvaltning bedrivs på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, som tillsammans med ansvarsfull kreditgivning, socialt ansvar och miljöansvar är kärnan i Ålandsbankens hållbarhetsstrategi.

Vi är måna om våra goda kundrelationer och hos oss får ni alltid personlig service. Boka ett möte så ser vi hur vi kan hjälpa er organisation på bästa möjliga sätt.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!