07 jun 2022
Finland

Kontoret på Bulevarden i Helsingfors flyttar

Alandsbanken bulevarden 7

Ålandsbanken flyttar till pensionsbolaget Varmas tidigare huvudkontor på Bulevarden.

Mot ny adress

I november 2021 tecknade pensionsbolaget Varma ett hyresavtal med Ålandsbanken om kontorslokaler på mer än 2 000 kvadratmeter i fastigheten Bulevarden 7, alldeles i centrum av Helsingfors. Fastigheten, som just nu renoveras, stod klar 1939 och fungerade tidigare som Varmas första huvudkontor.

Den helmoderniserade fastigheten på adressen Bulevarden 7 kommer att inhysa hela Ålandsbankens Helsingforskontor med dess nuvarande funktioner. Flytten till de nya lokalerna sommaren 2022 kommer att beröra cirka 100 anställda.

– Ålandsbankens starka tillväxt fortsätter och nya, tidsenliga lokaler gör det möjligt för oss att stärka verksamheten och öka antalet anställda. Personliga kundrelationer är kärnan i vår verksamhet och de nya utrymmena stöder ännu bättre våra kundmöten. Vi tror även att möjligheterna till lagarbete förbättras och känslan av gemenskap betonas ytterligare i de nya lokalerna, säger Anne-Maria Salonius, direktör för Ålandsbanken Finland.

I fastigheten används vindcertifierad el och cirkulerande värme

Fastigheten Bulevarden 7 från 1939, som ritades av Oiva Kallio, och den intilliggande fastigheten på Annegatan 18, fungerade tidigare som huvudkontor bland annat för Varmas föregångare, Eläke-Varma. 2008 flyttade Varmas huvudkontor till Sundholmen i Helsingfors och fastigheten fick nya hyresgäster, bland annat Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA.

– Det är väldigt trevligt att få Ålandsbanken som hyresgäst i den magnifika fastigheten Bulevarden 7. Byggnaden genomgår för närvarande en omfattande renovering, som bevarar byggnadens värde-fulla funkisstil. Sommaren 2022 färdigställs cirka 5 800 kvadratmeter högkvalitativ kontorsyta samt ett café och en restaurang, säger Tarja Koskela, asset manager på Varma.

Ansvarsfullheten återspeglas i utvalda byggmaterial och energiformer

Som ansvarsfull fastighetsägare är Varma angelägen om energieffektiviteten i sina fastigheter och de har åtagit sig att övergå till utsläppsfri el senast 2025 och värme senast 2030.

– I Bulevardens grundrenoveringskontrakt har man tagit hänsyn till Varmas principer gällande hållbarhet och cirkulär ekonomi. I fastigheten används vindcertifierad el och cirkulerande värme. Vi har som mål att fastigheten ska få Very Good-miljöcertifikat i BREEAM:s miljöcertifieringssystem för byggnader, berättar Koskela.

– Hållbarhet har länge varit en del av Ålandsbankens verksamhet och det var också en viktig faktor vid valet av lokaler. Vårt nästa stora mål är att Ålandsbanken ska bli klimatneutral. Således kommer vi att utöka vårt sätt att beräkna våra koldioxidutsläpp, och därför var det viktigt att flytta till en ur miljösynvinkel hållbar fastighet, säger Salonius.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken