14 maj 2018
Finland

Nytt regelverk gällande investeringstjänster – MiFID II

Mifid2

Från och med den 3 januari 2018 gäller ett nytt regelverk inom EU, ett regelverk som reglerar investeringstjänster och handeln med finansiella instrument. Regelverket är en omfattande och komplex helhet av förordningar och direktiv och kallas för MiFID II. MiFID II är en uppdatering av MiFID-regelverket som implementerades för tio år sedan, år 2007.

Det primära syftet med uppdateringen av regelverket är att uppnå större transparens på marknaden och högre grad av kundskydd för investerare.

Ökad transparens

Reglerna som ska öka transparensen kommer inte att i någon större grad påverka dig som kund direkt, förutom att Ålandsbanken kommer att behöva mera uppgifter om kunderna för den utökade transaktionsrapporteringen till myndigheterna, exempelvis LEI-kod från företagskunder. Den ökade transparensen ska vara till fördel för alla investerare, i och med att den förväntas leda till en effektivare marknad. Reglerna som ökar kundskyddet kommer däremot att gynna bankens kunder på ett påtagligare sätt. Banken ser för tillfället över sitt erbjudande av finansiella instrument, för att på ett bra sätt kunna göra en målgruppsbedömning för de instrument som banken erbjuder. Detta innebär att för varje instrument som vi rekommenderar till dig kommer vi att även bedöma om du ligger i målgruppen för det instrumentet. Detta minskar risken för kunder att investera i instrument som exempelvis på grund av instrumentets risknivå eller komplexitet inte är en lämplig investering för den enskilda kunden.

Mer detaljerad information

Vid investeringsrådgivning hos Ålandsbanken kommer du framöver att få ett dokument av rådgivaren som beskriver vilket råd du fått och på vilket sätt rådet är lämpligt för dig. Du kommer även att få mera detaljerad information om de kostnader som hänför sig till de investeringstjänster och produkter som är relevanta för dig, både före du fattar ett investeringsbeslut och på efterhand i en årlig sammanfattning. Även eventuella betalningar eller förmåner som Ålandsbanken får från tredje parter, exempelvis fondbolag, som är förknippade med de tjänster banken tillhandahåller dig, kommer att redovisas till dig i detalj. Överlag kommer MiFID II att begränsa sådana tredjepartsersättningar och styra mot direkta avgifter från kund istället för att kunderna ska få en rättvisande bild av kostnaderna.

Du kommer att få information om om uppdateringar i avtalsvillkor som följer av MiFID II och du kan hitta uppdaterad information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster på Ålandsbankens webbplats i januari.

Hög tid att ansöka om LEI-kod

Handlar ditt företag med värdepapper som aktier och masskuldebrev? Då är det hög tid att ansöka om en LEI-kod, som enligt EU-lagstiftning krävs från och med den 3 januari nästa år för alla som vill fortsätta med handeln.

Handlar ditt företag med värdepapper som aktier och masskuldebrev? Då är det hög tid att ansöka om en LEIkod, som enligt EU-lagstiftning krävs från och med den 3 januari nästa år för alla som vill fortsätta med handeln. LEI – Legal Entity Identifier – är en 20-siffrig internationell kod som ökar både säkerheten och transparensen. Det blir helt enkelt tydligare vem som står bakom en värdepapperstransaktion. Många åländska företag berörs av förändringen. LEI-koden i sig är inget nytt, men tidigare krävdes den endast för företag med derivathandel, säger Johnny Rosenholm, enhetschef för företagsavdelningen på Ålandsbanken. Företagare kan ansöka om koden på Patent- och registerstyrelsens webbplats eller anlita en auktoriserad leverantör som sköter om ansökan. Det är svårt att exakt säga hur lång handläggningstiden är, men räkna med två veckor för att vara på den säkra sidan. Koden kostar – först en ansökningsavgift som är en engångskostnad, och sedan en årlig användaravgift – och priset är det samma oavsett företagets omsättning. – Kontakta vår kundtjänst eller din kundrådgivare om du som företagare känner dig osäker och vill ha råd om hur du ska gå tillväga.

Artikel från Ålandsbanking nr 2/2017 (publicerad 20.12.2017)

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!