Ålandsbanken Östersjöprojektet

Östersjöprojektet finansierade i år projekt som främjar Östersjöns tillstånd med 300 000 euro. De finansierade projekten representerar en bred skala av lösningar, allt från mer traditionella miljöuppfostringsprojekt till innovationer med särdrag ur science fiction.

Östersjöprojektets vinnare 2018

Östersjöprojektets ansökningstid var öppen från maj till september 2018 och projektet mottog 128 ansökningar, vilket är lite mer än året innan. Det centrala temat bland ansökningarna var minskning och ersättning av plast. Mest ansökningar inkom till kategorin för engagerande projekt, där ansökningarna beskrev olika innovativa lösningar på miljöuppfostran och ökning av medvetenhet inom olika målgrupper.

Det internationellt uppmärksammade startupföretaget Solar Foods från Esbo finansierades med 50 000 euro. Finansieringen kommer att investeras i planeringsarbetet för en ny fabrik som placeras i Finland.

– Det behövs en produktionsanläggning i Finland, men vi har ännu inte haft något konkret att presentera. Tack vare finansieringen från Östersjöprojektet kan vi nu påbörja planeringsarbetet av en produktionsanläggning, säger Solar Foods vd Pasi Vainikka.

Solar Foods affärsidé är som science fiction – att tillverka matprotein från luften med hjälp av bakterier och solenergi – och den har en enorm miljöpotential. Om största delen av det protein som vi äter skulle tillverkas genom att ta tillvara koldioxid från luften, skulle vi kunna återställa en del av den mark som vi nu använder för jordbruk och boskapsuppfödning till skogar och andra kolsänkor som befrämjar den biologiska mångfalden. Samtidigt skulle vi minska näringsavrinningen från jordbruket och problemen det orsakar i vattendragen.

Flera av årets finansierade projekt tar itu med plastskräp

Även detta år ser vi att det är flera av de sökande som riktar in sig på plastskräp. Det svenska startupföretaget BagIt strävar efter att ersätta plastpåsar och utveckla en papperskasse som tål både tyngd och väta. Papperskassen ska även lämpa sig som soppåse bättre än traditionella papperskassar.

– Våra kassar är 100 % papper. Nyckeln i vår lösning ligger framför allt i påsens design samt i papperskvaliteten som vi använder, säger grundaren av BagIt Nora Östman.

Håll Skärgården ren rf:s kampanj Snygg Beach samt Ålands Natur & Miljö rf:s städprojekt Städa Åland svarar för att städa stränderna. I projektet Städa Åland uppmuntrar man allmänheten till talkoarbete för att städa stränderna och resultaten registreras i en nätportal som nu utvecklas.

– Under kampanjen i maj förväntar vi oss hundratals deltagare. Den verkliga målsättningen är att få med människorna på städtalko året om och få dem att rapportera skräpet som de plockat från naturen till vår projektsida, säger Sofia Enholm från Städa Åland.

Ansökning pågår!

Mera information om hur du kan ansöka om finansiering hittar du på webbplatsen www.balticseaproject.org.

Sedan år 1997 har Ålandsbanken donerat över 2,3 miljoner euro till olika miljöprojekt. Årligen donerar banken ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökonton. Genom Östersjöprojektet stöder Ålandsbanken goda idéer som främjar Östersjöns tillstånd.Östersjöprojektet finansierade i år följande projekt:

  • Snygg Beach, Håll Skärgården ren r.f., treårigt samarbete, 90 000 euro
  • En karttjänst för hållbar markanvändning, Button Program r.f., 65 000 euro
  • Solar Foods, 50 000 euro
  • Kolodlingsnätverk, Förbundet för Ekologisk odling, 33 000 euro
  • Varför skydda Östersjön, Helsingfors Montessori-skola, 17 500 euro
  • Städa Åland - för ett ösamhälle fritt från skräp, Ålands Natur & Miljö r.f., 10 000 euro
  • BagIt, 9 500 euro
  • Ålandsbanken har i år även varit med och stöttat Östersjön genom miljöorganisationen WWF Finland med 25 000 euro.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!