15 jun 2020
Finland

Samarbete mot ett friskare östersjön

Alandsbanken ostersjoprojektet

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar några av de största Östersjöaktörerna i Finland

Ålandsbankens Östersjöprojekt stärker samarbetet med Finlands största Östersjöaktörer genom att finansiera deras projekt och arbete för främjandet av Östersjöns välbefinnande. Finansieringen ur Östersjöprojektet för år 2019 är rekordstor, hela 445 000 euro. Mottagarna av den största finansieringen är John Nurminens Stiftelse och Emmaus på Åland.

Det var möjligt att ansöka om finansiering från början av sommaren 2019 fram till slutet av september och totalt inkom det 95 ansökningar för att förbättra tillståndet i Östersjön.

Östersjöprojektets finansiering grundar sig på depositioner på Ålandsbankens Östersjökonton. Banken donerar varje år ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona till miljöarbete. Ansökan om finansiering via Östersjöprojektet anordnades ifjol för femte gången.

Syftet med Östersjöprojektjuryns finansieringsbeslut är att möjliggöra långsiktiga samarbeten mellan olika aktörer.

– Alla dessa aktörer hade utmärkta projekt. Vi vill gärna skapa ett ännu tätare samarbete med dem, för vi behöver ett konstruktivt samarbete för att verkligen kunna påverka Östersjöns tillstånd. Vi är stolta över att vi kan vara med och möjliggöra många betydelsefulla projekt och aktörer, säger en glad Anne-Maria Salonius, chef för Ålandsbanken Finland samt ordförande för Östersjöprojektets jury.

Partnerskap resultatet av ett långsiktigt miljöarbete

Bland mottagarna finns ett antal stora aktörer i Östersjön, såsom BSAG, John Nurminens Stiftelse, Håll Skärgården Ren rf., WWF Finland samt Race for the Baltic. Håll Skärgården Ren rf. får finansiering på 40 000 euro för sin visuella kampanj som lyfter problemet med nedskräpning av haven. Med John Nurminens Stiftelse, som tilldelas 80 000 euro, inleder Ålandsbanken ett långsiktigt samarbete som stiftelsens huvudsponsor.

Ålandsbanken inledde ifjol ett samarbete för Östersjöns mångfald.

– Ett levande Östersjön med Baltic Sea Action Group, som nu kommer att få ytterligare finansiering på 80 000 euro.

– Tillsammans kan vi åstadkomma förändring och det är därför vi vill skapa partnerskap med aktörer som jobbar mot samma mål, nämligen att förbättra tillståndet i Östersjön. Partnerskapen är resultatet av Ålandsbankens långsiktiga arbete för Östersjön, säger Salonius.

Ålandsbanken har stött olika miljöorganisationers viktiga arbete i mer än 20 år med nästan 2 300 000 euro.

– Genom den årliga finansieringen samt de finansierade projekten och aktörerna konkretiseras även var och en av våra kunders depositioner för att förbättra Östersjöns tillstånd och skydda miljön, säger Salonius.

Största beloppet till Åland

Finansiering denna gång fick även Emmaus Åland och ReGeneration2030.

Emmaus Åland beviljas en tvåårig finansiering på 120 000 euro, vilket är det största finansieringsbeslutet. Finansieringen kommer att möjliggöra Emmausrörelsens projekt, som illustrerar vattnets kretslopp och hur det påverkar oss och naturen omkring oss.

ReGeneration 2030-rörelsen, som består av ungdomar och unga vuxna, kommer att få 50 000 euro i finansiering för att möjliggöra bildandet av en stiftelse. Rörelsen har som mål att skapa ett mer hållbart samhälle i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Tidigare år har Ålandsbankens Östersjöprojekt även gjort det möjligt för många startupföretag att komma igång med och utveckla sin verksamhet, och de är fortfarande väldigt viktiga för banken.

– Vi följer med stort intresse och entusiasm med utvecklingen av de startupföretag som vi finansierat och vi finns där som stöd för dem. Startups kommer även i fortsättningen att spela en viktig roll vid utdelning av finansiering via Östersjöprojektet, eftersom vi också behöver nya innovationer för att rädda Östersjön, betonar Salonius.

Artikel från Ålandsbanking nr 1/2020
publicerad 15.06.2020
Foto: Adobe Stock

Ålandsbankens Östersjöprojekt – finansierade projekt 2019:

Håll Skärgården Ren rf., Magknip av plastkampanj: 40 000 €
John Nurminens Stiftelse, huvudsponsor: 80 000 €
Emmaus Åland, vattnets kretslopp: 120 000€ (tvåårig finansiering: 60 000 euro/år)
ReGeneration2030, grundande av stiftelse: 50 000 €
Baltic Sea Action Group, projektet ”Ett levande Östersjön”: 80 000 €
WWF Finland: 25 000 €
Race for the Baltic: 50 000 €
Snygg Beach-programmet: 90 000 € (treårigt samarbete 2019–2021: 30 000 euro/år)

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!