03 jan 2024
Finland

Skatteförändringar som är bra att känna till 2024

Skatteforandringar under 2024

Under 2024 kommer det en del skatteförändringar som kan vara bra att ha koll på – här har vi samlat de viktigaste för dig.

  • De tillfälliga höjningarna av hushållsavdraget förblir i kraft 2024. Höjt avdragsbelopp beviljas för hushålls-, vård- och omsorgsarbete och också för avstående från oljeuppvärmning. Nytt för 2024 är att det även går att få hushållsavdrag för fysioterapi och ergoterapi.
  • Överlåtelseskatteprocenten sjunker. Överlåtelseskatten på fastigheter sjunker från 4 procent till 3 procent och på aktier i bostadsaktie- och fastighetsbolag från 2 procent till 1,5 procent. Överlåtelseskatten för övriga värdepapper sjunker från nuvarande 1,6 procent till 1,5 procent. Lagen tillämpas retroaktivt redan från och med den 12 oktober 2023. Skatteförvaltningen återbär det överbetalade skattebeloppet med ränta till dem som har köpt en bostad under slutet av 2023. Återbäringarna betalas ut i början av året. Skattefriheten för köpare av första bostad slopades 31 december 2023.
  • I fråga om placeringar höjs maximibeloppet på aktiesparkonton till 100 000 euro. Gränsen har tidigare varit 50 000 euro.
  • Dröjsmålsräntan och krediteringsräntan på skatterna stiger 2024. Mer ränta ska alltså betalas på för sent betalade skatter från och med ingången av året. Dröjsmålsräntan på arvsskatt stiger till 7,5 procent och på andra skatter till 11 procent. År 2023 var dröjsmålsräntan på alla skatter 7 procent. På motsvarande sätt betalas det högre ränta på skatteåterbäringar: krediteringsräntan stiger från 0,5 procent till 2 procent.
  • Fastighetsbeskattningen av mark skärps. De allmänna fastighetsskattesatserna för mark och byggnader avskiljs från varandra. Nedre gränsen för den allmänna fastighetsskattesatsen för mark höjs från 0,93 procent till 1,30 procent. Beskattningen skärps alltså i de kommuner där skatteprocenten har varit lägre än den nya nedre gränsen. Den övre gränsen förblir 2,00 procent. Den allmänna fastighetsskattesatsen för byggnader är fortfarande 0,93–2,00 procent.
  • Maximibeloppet av utjämningsreserveringen som avdras från jordbruksinkomsten stiger från nuvarande 13 500 euro till 25 000 euro.

Mer information och andra skatteförändringar finns att läsa på Skatteförvaltningens webbplats:

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/nyhetsrummet/andringar_i_beskattningen