03 apr 2024
Finland

Ta kontroll över din framtid redan i dag

Ta kontroll over din framtid redan i dag

En olycka eller allvarlig sjukdom kan plötsligt vända upp och ner på livet. Med en intressebevakningsfullmakt bestämmer du själv vad som ska hända om du inte längre kan fatta beslut kring personliga och ekonomiska angelägenheter.

En intressebevakningsfullmakt är ett per­sonligare och smidigare sätt att ordna hur dina ärenden sköts än vanlig intresse bevakning. Med en fullmakt av den här typen behåller du din beslutande rätt även om du förlorar funktionsförmågan till exempel på grund av olycka eller försämrat hälsotillstånd. Varje fullmakt skräddarsys helt enligt din vilja och den är ett levande dokument som kan ändras under tiden.

De flesta väljer att skriva in vad som får göras med deras fasta egendom, till exempel bostad och sommarstuga. I fullmakten kan du berätta exakt hur du vill ha det, till exempel om egendomen kan säljas eller ges till någon av dina arvingar som ett förskott på arv. Om du äger aktier och andra värdehand­lingar kan du skriva in om de ska kunna säljas eller överlåtas till någon annan. Du kan också skriva ner mindre och mer speci­fika saker, till exempel om du vill fortsätta att ge regelbundna gåvor åt dina barn och barnbarn, och vad de får kosta.

Lista företrädare

I fullmakten ska det framgå vem som ska sköta dina ärenden. De flesta jurister rekommenderar att du väljer tre personer som företräder dig – en huvudfullmäktig, en fullmäktig i andra hand och en ojävig ersättare som inte är din släkting. De har sedan ansvaret för att din vilja uppfylls enligt fullmakten. Många väljer en partner och ett myndigt barn till de två första. Den tredje ojäviga personen ska förstås vara någon som man litar på och har förtroende för, till exempel en nära vän.

Det är viktigt är att välja dem som känner dig bäst och vet att ta tillvara dina intressen. Skulle det mot förmodan ändras i framtiden så kan du skriva om fullmakten och byta ut personerna så länge du kan fatta egna beslut.

Ett stöd för nära och kära

Det finns många fördelar med en fullmakt. Det blir till exempel betydligt smidigare och ofta även känslomässigt lättare för dina anhöriga att hantera din egendom om du klart uttryckt din vilja. Om du inte har en intressebevakningsfullmakt och har behov av sådan hjälp utses i stället en intresse­bevakare åt dig via myndigheterna. Utan fullmakten kan flera situationer uppstå där en närstående som inte är befullmäk­tigad varje gång måste söka tillstånd via myndigheterna för att kunna utföra vissa åtgärder – vilket tar tid och kostar pengar.

Fullmakten aktiveras genom att den närstående du utsett till fullmäktige ansöker om att fullmakten ska fastställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du har förmånen att vara frisk livet ut behöver fullmakten aldrig tas i bruk. Förhoppningsvis blir den bara ett dammigt dokument som aldrig behöver sättas i kraft. Om inte, så är det ett av ditt livs viktigaste papper.

Text Fanny Thalén

Artikel från tidningen Ålandsbanking nr 2 2023
Publicerad 03.04.2024