Ålandsbanken Tammerfors

Det första många förknippar med Tammerfors är nöjesparken Särkänniemi och ishockeyklubbarna Ilves och Tappara. Tammerfors är dock mycket mer än så. Staden är inte utan orsak Finlands populäraste studiestad och flyttmål. Ålandsbankens Tammerforskontor har betjänat regionens kunder redan i 24 år.

Tammerforskontoret med stamkunder i fyra generationer

Tammerfors ligger tätt på andra plats efter Helsingfors som Finlands näst största tillväxtcentrum och är enligt invånarantalet Finlands tredje största stad. Näsijärvi, Tammerfors ström och de gamla fabriksbyggnaderna i rött tegel med sina parker är en bidragande orsak till stadens trivsel.

Om man frågar Kari-Pekka Tarko, Private Banker i Tammerfors, efter hemligheten bakom stadens dragkraft får man snabbt ett svar.

– Tammerfors är en precis lagom stor stad, inte en storstad, men ändå tillräckligt stor. Jag har bott här hela mitt liv och det som jag speciellt gillar är mångsidigheten samt det centrala läget, bekräftar Tarko.

Det är ingen slump att Tammerfors år efter år behåller sin plats som Finlands mest eftertraktade bostadsort, studiestad och populäraste resmål. Tammerfors är en universitets- och kulturstad med tillväxtöverskott och historiskt sett Finlands första industristad.

Kontorsverksamhet i 24 år

Tammerforskontoret slog upp sina dörrar 1995. Till en början hade kontoret fem anställda och idag är antalet personal redan 13. De första åren, under pågående bankkris, bestod verksamheten främst i kundernas basbehov, såsom bostadslån. Finland har genomgått en stor omvälvning under kontorets verksamhetstid och den digitala vändpunkten syns även i bankkontoren.

– Inledningsvis skrev man bankdokument med skrivmaskin, numera sköter man en stor del av ärenden digitalt och de traditionella underskrifterna på papper behövs nödvändigtvis inte längre, berättar Tarko.

Även om förändringen varit enorm, har man på Ålandsbanken inte glömt kontakten med kunderna. Banken tror på den personliga servicen, och att dess betydelse inte alls har försvunnit i den digitala världen.

– Kunden väljer själv vilken kanal hen vill använda, och de digitala kanalerna borde understöda den personliga servicen, inte ersätta den, preciserar Tarko.

Ett av Tammerforskontorets styrkor är den kompetenta och professionella personalen. Personalomsättningen är låg, vilket möjliggör långa kundförhållanden med samma kundansvariga.

Sommaren 2017 flyttade kontoret till nya utrymmen med god framkomlighet, i samma hus som Stockmann.

– Tammerforskontorets läge är optimalt. Helsingfors är en dryg timmes resa bort och vi kan betjäna våra kunder från en stor region runt omkring staden.

Idag har en betydande del av kontorets tjänster fokus på sparande och placeringar. Alla Premium- och Private Banking-kunder har en egen kundansvarig som de når med direkt telefonnummer, e-mail eller via Internetkontoret eller Mobilbanken.

– Vi har stamkunder i hela fyra generationer. Vår kundkrets är en genomskärning av Tammerfors. Våra kunder har ekonomisk rörelsefrihet och vi är en fullservicebank inom förmögenhetsförvaltning.

Många tillväxtföretag

Tammerforskontorets verksamhetsområde är hela Birkalands ekonomiska region, där det uppkommit små starka tillväxtcentrum som Birkala, Nokia, Lempäälä och Kangasala.

– Det finns också många små tillväxtföretag och underleverantörer till maskinverkstadsindustrin. Många stora börsbolag, som Metso, Nokia och AlmaMedia har stora verksamhetslokaler i staden, begrundar Tarko.

Tammerfors centrum ligger på näset mellan Näsijärvi och Pyhäjärvi. Tammerfors ström flyter genom staden, och vid dess strand grundades Finlands första pappersfabrik år 1783. Textilindustrins föregångare, Finlayson, grundades 1820 och på dess fabrik tändes 1882 Nordens första elektriska lampa. Idag är fabriksbyggnaderna i rött tegel upprustade och fungerar som kontor, utställnings- och affärslokaler.

Tammefors bostadsmarknader växer

Några av Tammerfors gamla fabriksbyggnader har byggts om till bostäder, såsom Emil Aaltonens gamla skofabrik i centrum och Pyynikin trikoo-textilfabrikens gamla kraftverk. Det finns även fler nybyggen på Tammerfors bostadsmarknad. Förutom nya växande bostadsområden försöker man i centrum bygga på höjden.

Enligt Pellervo ekonomiska forskningsinstituts prognos kommer bostadspriserna att stiga snabbast i huvudstadsregionen och i Tammerfors, med en årlig ökning med över tre procent. Urbaniseringen sliter också bostadsmarknaderna itu. Bostadspriserna visar att man i Tammerfors vill bo centralt även om arbetsplatsen är belägen utanför centrum.

Private Banking i Tammerfors

På Ålandsbankens Tammerforskontor har man ytterligare förstärkt de heltäckande Private Banking-tjänsterna som erbjuds kunderna. Private Banking-tjänsten säkrar att kundens förmögenhet placeras lönsamt och skatteeffektivt.

Ålandsbankens placeringsverksamhet grundar sig på lång erfarenhet och förmågan att hitta nya lösningar. En heltäckande förmögenhetsförvaltning täcker till exempel placerings- och finansieringslösningar, skatte- och familjejuridisk rådgivning samt försäkringsalternativ.

Artikel från Ålandsbanking nr 1/2019 (publicerad 07.08.2019)
Text: Tarja Vilén, foto: Jetro Stavén

Ålandsbanken Tammerfors

  • Adress: Hämeenkatu 4, 6. vån
  • 33100 Tammerfors
  • +358 (0)204 293 200
  • tammerfors@alandsbanken.fi
  • Öppettider: må–fr 10.00–16.30

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!