Hoppa till huvudinnehåll
03 okt 2003
Börsmeddelanden

TECKNING AV ÅLANDSBANKEN ABP:S AKTIER MO

0722ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSANMÄLAN 3.10.2003 kl.10.30 TECKNING AV ÅLANDSBANKEN ABP:S AKTIER MOT 1998 ÅRS OPTIONSRÄTTER Ålandsbanken Abp:s bolagsstämma beslöt år 1998 att emittera optionsrätter till bankens personal. Under perioden 1.9.-30.9.2003 har 755 st. nya Ålandsbanken Abp B-aktier tecknats mot 1998 års optionsrätter, serie II och III. Aktieteckningen motsvarar en ökning av aktiekapitalet om 1.523,78 euro. Ökningen av aktiekapitalet kommer att antecknas i handelsregistret vid ett senare datum, varefter aktierna kommer att noteras på Helsingfors Börs tillsammans med Ålandsbanken Abp:s redan noterade B-aktier. Ålandsbanken Abp 0