Hoppa till huvudinnehåll
18 mar 2002
Börsmeddelanden

ÄNDRINGAR I AKTIEÄGARSTRUKTUREN

ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 18.3.2002 kl. 17.15 ÄNDRINGAR I AKTIEÄGARSTRUKTUREN I enlighet med 2 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen meddelar Ålandsbanken Abp att man erhållit information om följande förändringar i Ålandsbanken Abp:s aktieägarstruktur. Aktieägare Anders Wiklöfs andel av Ålandsbanken Abp:s röstetal har överstigit 5 % genom ett aktieförvärv i Wiklöf Holding Ab:s namn (bolaget helägt av Anders Wiklöf). Aktieförvärvet gjordes 18.3.2002. Enligt anmälan uppgår Anders Wiklöfs andel av röstetalet till 6,56 % (7.119.624) och andel av aktiekapitalet till 4,38 % (351.506 A-aktier och 89.504 B-aktier). Aktieägare Caelum Oy:s andel av röstetalet och aktiekapitalet i Ålandsbanken Abp har underskridit 5 % genom aktieförsäljningar den 18 mars 2002. Enligt anmälan uppgår Caelum Oy:s andel av röstetalet till 3,29 % (3.571.428) och andel av aktiekapitalet till 4,25 % (165.440 A-aktier och 262.628 B-aktier). Aktieägare Chips Abp:s andel av röstetalet i Ålandsbanken Abp har underskridit 5 % genom aktieförsäljningar den 18 mars 2002. Enligt anmälan uppgår Chips Abp:s andel av röstetalet till 1,96 % (2.131.540) och andel av aktiekapitalet till 1,06 % (106.577 A-aktier). Ålandsbanken Abp:s totala aktiekapital består av 10.067.120 aktier (5.180.910 A-aktier och 4.886.210 B-aktier), vilka medför totalt 108.504.410 röster dvs A-aktierna medför 103.618.200 röster och B-aktierna 4.886.210 röster. ÅLANDSBANKEN ABP Dir ektion