Hoppa till huvudinnehåll
18 jun 2003
Börsmeddelanden

ÄNDRING I AKTIEÄGARSTRUKTUREN

1116ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 18.6.2003 Kl. 11.15 ÄNDRING I AKTIEÄGARSTRUKTUREN I enlighet med 2 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen meddelar Ålandsbanken Abp att man erhållit information om följande förändring i Ålandsbanken Abp:s aktieägarstruktur. Aktia Sparbank Abp har genom det offentliga köpeanbudet som gått till ända 17.6.2003 klockan 16.00 förvärvat 774.050 optionsrätter. Aktia Sparbank Abp:s andel av Ålandsbanken Abp:s aktiekapital skulle genom aktieteckning i stöd av optionsrätterna överstiga 5 %. Efter aktieteckning i stöd av optionsrätterna uppgår enligt anmälan Aktia Sparbank Abp:s andel av röstetalet till 2,74 % och andel av aktiekapitalet till 9,68 % (105.000 A- aktier och 879.050 B-aktier) (kalkylerat enligt finansinspektionens ställningstagande K/43/2002/PMO). Ålandsbanken Abp:s totala aktiekapital består av 10.168.189 aktier (5.180.910 A-aktier och 4.987.279 B-aktier), vilka medför totalt 108.608.479 röster, dvs A-aktierna medför 103.618.200 röster och B-aktierna 4.987.279 röster. ÅLANDSBANKEN ABP 0