Hoppa till huvudinnehåll
21 dec 2022
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp ogiltigförklarar egna aktier som innehas av bolaget


Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande - Totalt antal rösträtter och kapital
21.12.2022 kl. 12.30 EET

Ålandsbanken Abp ogiltigförklarar egna aktier som innehas av bolaget

Ålandsbanken Abp:s styrelse har beslutat att ogiltigförklara totalt 271 102 egna B-aktier som innehas av bolaget, vilket utgör cirka 1,7 procent av antalet aktier i bolaget. Ogiltigförklarandet påverkar inte bolagets aktiekapital.  

Antalet aktier i Ålandsbanken Abp uppgår efter ogiltigförklarandet till 15 253 847 aktier varav 6 476 138 är A-aktier och 8 777 709 är B-aktier och antalet röster uppgår till totalt 138 300 469. Efter ogiltigförklarandet innehar Ålandsbanken inte några egna aktier.

Ogiltigförklarandet av aktierna träder i kraft när det har registrerats i Handelsregistret.   

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505