Hoppa till huvudinnehåll
26 maj 2003
Börsmeddelanden

Aktia och Ålandsbanken finner nya vägar

3599Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 26.05.2003 kl 09.00 Börsmeddelande, fritt för publicering 26.5.2003 kl. 9.00 Aktia och Ålandsbanken finner nya vägar och inleder samarbete Aktia Sparbank och Ålandsbanken har idag den 26 maj 2003 tecknat en avsiktsförklaring om att starta ett gemensamt resursbolag till vilket bankerna avser outsourca delar av sina administrativa funktioner och kapitalmarknadsfunktioner. Samtidigt ämnar Aktia byta systemleverantör genom att köpa licens till Ålandsbankens bankdatasystem. Det gemensamma resursbolaget skapar möjlighet till kostnadsrationalisering genom att samordna stödtjänster och funktioner av administrativ natur. Därmed bibehåller båda bankerna fördelen med en liten organisations snabbhet och flexibilitet, samtidigt som man uppnår stordriftsfördelar. Bankerna uppskattar den sammanlagda rationaliseringsvinsten till flera miljoner euro per år. Resursbolaget avser även att sälja sina tjänster till andra aktörer som önskar uppnå kostnadsrationalisering eller vidga sitt servicekoncept. - Aktia vill fortsätta att utveckla sin verksamhet som "Banken med mänskliga mått". Genom att tillsammans med Ålandsbanken bilda ett gemensamt bolag skapar vi grunden för ett konkurrenskraftigt nytt block av starka aktörer som uppnår kostnadsfördelar genom samordning. De uppnådda kostnadsfördelarna skall i första hand komma våra kunder till del. Samarbetet förbättrar möjligheten för respektive bank att fokusera på sina kundrelationer, sä ger Aktias verkställande direktör Mikael Ingberg. Aktias intresse för Ålandsbankens flexibla och kostnadseffektiva bankdatasystem, inklusive den personaliserade internetbanken, startade diskussionen mellan bankerna. En viktig del av avsiktsförklaringen är att Aktia kommer att byta leverantör av bankdatasystem. Ålandsbanken säljer en licens som ger Aktia rätt att använda Ålandsbankens bankdatasystem, inklusive internetbanken. - Det är med glädje som jag ser vårt allt mer betydelsefulla affärsområde - försäljning av bankdatasystem - växa ytterligare. Ålandsbankens systemutvecklare har under en lång följd av år gjort ett gott utvecklingsarbete. Vi har ett av de absolut mest effektiva bankdatasystemen för finländsk banking. Vår internetbank har funktionalitet som de flesta konkurrenter ännu bara diskuterar. Ålandsbanken kommer att fortsätta att utveckla bankdatasystemet både för den finländska och för den internationella marknaden med sikte på försäljning av ytterligare licenser. Ekonomiskt kommer detta att underlätta bankens strävan att erbjuda allt mer utvecklad bankservice samtidigt som betydande aktieägarvärden uppstår. Vi fortsätter att skapa kompetensintensiva arbetsplatser på Åland både inom bankverksamhet och systemutveckling, säger Ålandsbankens chefdirektör Folke Husell. Kontraktsvärdet för leveransen av bankdatasystemet beräknas överstiga 30 miljoner euro. För Aktia beräknas de årliga IT- kostnaderna minska med flera miljoner euro per år jämfört med i dag. Bankerna avser dessutom att utreda en samordning av delar av sina kapitalmarknadsaktiviteter. Ålandsbanken kommer att undersöka möjligheten att förmedla Aktia Hypoteksbanks tjänster. Bankernas gemensamma målsättning är att slutligt avtal ingås inom detta år. ÅLANDSBANKEN ABP Ytterligare information ger: Aktia Sparbank Abp, verkställande direktör Mikael Ingberg, tfn 010 247 6210 Ålandsbanken Abp, chefdirektör Folke Husell, tfn (018) 29011, 040-523 89 85 Distribution: HEX Helsingfors Börs 0