Hoppa till huvudinnehåll
29 jan 2004
Börsmeddelanden

Aktia Sparbank och Ålandsbanken inleder

2349Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 29.1.2004 kl. 18.00 Fritt för publicering Aktia Sparbank och Ålandsbanken inleder inte IT- och resursbolagssamarbete Aktia Sparbank Abp:s styrelse har idag beslutat att inte fullfölja avsiktsförklaringen från maj 2003 om att köpa licens till Ålandsbankens bankdatasystem samt att starta ett gemensamt resursbolag tillsammans med Ålandsbanken. - Ålandsbankens bankdatasystem har många goda egenskaper. På basis av utredningsarbetet under senaste höst är dock ett systembyte inte ekonomiskt försvarbart. De fördelar som kan uppnås för Aktia och våra kunder inte är tillräckliga i relation till de satsningar och risker som ett byte skulle leda till, säger Aktias vd Mikael Ingberg. Aktia fortsätter som spar- och lokalandelsbankernas centrala finansiella institut samt som kund i det av sparbankerna gemensamt ägda IT-bolaget Oy Samlink Ab, där Aktias ägoandel är 28 %. - Förhandlingarna om ett gemensamt resursbolag nådde tyvärr inte fram till önskat resultat. Ålandsbanken fortsätter nu att aktivt utveckla sitt eget bankservicekoncept. Vi kommer som planerat att under året grunda ett eget bolag för vårt kunnande inom bankdatasystem och arbetar vidare också med målet att nå ytterligare systemförsäljningar, säger t.f. vd Edgar Vickström vid Ålandsbanken. Ålandsbanken Abp och Aktia Sparbank Abp undertecknade den 26 maj 2003 en avsiktsförklari ng om inrättande av ett gemensamt resursbolag för administrativa funktioner och upplåtande av licens åt Aktia till Ålandsbankens bankdatasystem. Den 29 december förlängdes avsiktsförklaringen på oförändrade villkor till den 31 januari 2004 då utredningsprojektet inte ännu slutförts. Helsingfors 29.1.2004 Mariehamn 29.1.2004 AKTIA SPARBANK ABP ÅLANDSBANKEN ABP Mera information: Aktia Sparbank Abp, verkställande direktör Mikael Ingberg via kommunikationsdirektör Henrik Wikström, tfn 010 247 6590, 050 63 201 Ålandsbanken Abp, t.f. verkställande direktör Edgar Vickström, tfn (018) 291 182, 0400 721 511 Avsändare: Jonna Varhama informatör tfn 010 247 6294, 050 543 2926 jonna.varhama@aktia.fi Distribution: HEX Helsingfors Börs, massmedierna 0