Hoppa till huvudinnehåll
29 mar 2022
Börsmeddelanden

Ålandsbanken Abp ogiltigförklarar egna aktier som innehas av bolaget


 

Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande - Totalt antal rösträtter och kapital
29.3.2022 kl. 9.40 EET


Ålandsbanken Abp ogiltigförklarar egna aktier som innehas av bolaget

Ålandsbanken Abps styrelse har beslutat att ogiltigförklara totalt 50 000 egna B-aktier som innehas av bolaget, vilket utgör cirka 0,3 procent av antalet aktier i bolaget. Ogiltigförklarandet påverkar inte bolagets aktiekapital.  

Antalet aktier i Ålandsbanken Abps uppgår efter ogiltigförklarandet till 15 565 128 aktier varav 6 476 138 är A-aktier och 9 088 990 är B-aktier och antalet röster uppgår till totalt 138 611 750. Efter ogiltigförklarandet innehar Ålandsbanken inte några egna aktier.

Ogiltigförklaringen av egna aktier registrerades hos det finska handelsregistret den 28 mars 2022.

För vidare information vänligen kontakta:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505