Ålandsbanken Abps dotterbolag Crosskey Banking Solutions Ab Ltd förvärvar Model IT Oy

29 oktober 2019
|


Ålandsbanken Abp
Börsmeddelande
29.10.2019 kl. 9.00

Ålandsbanken Abps dotterbolag Crosskey Banking Solutions Ab Ltd förvärvar Model IT Oy

Ålandsbanken Abps dotterbolag Crosskey Banking Solutions Ab Ltd (Crosskey), som är verksamt inom utveckling och drift av IT-plattformar för bank- och finansbranschen har undertecknat ett avtal om förvärv av samtliga aktier i finska mjukvarubolaget Model IT Oy (Model IT).

Helsingforsbaserade Model IT som har 13 anställda utvecklar IT-system för kunder inom förmögenhetsförvaltning i form av sin plattform OneFactor och inom försäkringsbranschen med systemet cFrame. Under senaste räkenskapsår omsatte Model IT cirka 1,8 meuro. På den finländska marknaden har Model IT varit framgångsrika och knutit till sig ett antal kunder verksamma inom förmögenhetsförvaltning eller försäkring. Crosskey och Model IT har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete och har tillsammans attraherat ett antal kunder på den svenska marknaden.

Säljarna av Model IT utgörs nästan uteslutande av ledning och vissa anställda. Ledningen och de anställda som säljer aktierna i Model IT avser att stanna kvar i bolaget också efter Crosskeys förvärv.

Genom förvärvet stärker Crosskey sitt erbjudande till banker, förmögenhetsförvaltare, fondbolag och försäkringsbolag. Affären beräknas inte ha någon väsentlig påverkan på Ålandsbankenkoncernens finansiella ställning eller resultat. Parterna har överenskommit om att inte kommunicera köpeskillingens storlek. Affären planeras att slutföras under november 2019 och är inte föremål för någon prövning eller godkännande av myndigheter.

Närmare information ges av:

Thomas Lundberg, Vd, Crosskey tfn +358 40 5913159