Hoppa till huvudinnehåll

Finlands bästa Private Banking – proaktiv kapitalförvaltning

Alandsbanken helsinki ville saarelainen

Valet av bank har verkligen betydelse för den personliga service du får. På Ålandsbanken är vi proaktivt närvarande i våra kunders föränderliga livssituationer.

Ålandsbanken är en ansvarsfull placeringsbank med heltäckande erbjudande för aktieplaceringar, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Därtill är vi en fullservicebank för dig som uppskattar smidig och personlig service. Vi värnar om våra kundrelationer och eftersträvar att vår verksamhet ska vara hållbar på kort och lång sikt.

Som Private Banking-kund hos oss får du ett team av specialister som anpassar lösningarna efter dina individuella behov, målsättningar och drömmar. I teamet ingår erfarna specialister inom förmögenhetsförvaltning, finansieringslösningar, juridik och placering.

Vi ser på din situation ur ett bredare perspektiv där vi beaktar dina finansiella tillgångar, familj, beskattning samt framtida mål och drömmar. Min erfarenhet är att kunderna vill bli hörda, förstådda och behandlade individuellt. Jag är genuint närvarande vid varje möte och tillsammans med resten av teamet ser jag till att vi erbjuder ett heltäckande finansiellt paket utan onödig investeringsjargong.

Målet med vår finansiella planering är att skapa en tydlig vägkarta som hjälper dig att uppnå dina framtida mål. Vår förvaltningsinriktning är aktiv och all förvaltning bedrivs på ett ansvarsfullt sätt.

Kunderna vill bli behandlade individuellt.

Vi erbjuder ansvarsfulla placeringsprodukter och utvecklar fortlöpande utbudet på hållbara produkter för att möta våra kunders framtida behov. Ett exempel på detta är Ålandsbanken Vindkraft Specialplaceringsfond, vars målsättning är att genom investeringar i vindkraftsparker öka andelen av förnybar energi i samhället och på så sätt bidra till att mildra klimatförändringen. Via Östersjöprojektet, Östersjökortet och Åland Index fortsätter vi tillsammans med våra kunder att bidra till en mer hållbar framtid.

Vi har för tredje året i rad utsetts till Finlands bästa Private Banking-aktör i Kantar Prosperas Private Banking 2023 Finland-undersökning. Undersökningen visar att våra kunder uppskattar vårt långsiktiga arbete med just kundrelationer, finansiell planering och hållbarhet.

Redan i dörren till vårt kontor möts kunderna av glad och kunnig personal. Vi förhåller oss alla till kundservice med stor passion och respekt. Ta kontakt, så pratar vi mer!

Varmt välkommen till Ålandsbanken - värdeskapande för dig och kommande generationer

Kontakta mig eller lämna dina kontaktuppgifter så hör jag av mig!

Ville Saarelainen

Senior Private Banker