20 maj 2021
Finland

Företagsporträtt: Gambit

Gambit tim wallin

Smarta digitala lösningar för kunder och samarbetsparter

Under våren 2021 utnämndes IT-företaget Gambit till årets jämställdhetsföretag i Österbotten – något som rimmar mer än väl med bolagets grundvärderingar.

– Vi ser diversitet som en skatt, inte bara en fasad. Vi tror att mångfald är ett sätt att få in nya idéer och infallsvinklar, säger vd Tim Wallin.

För key account manager Hanna Salo kändes utmärkelsen speciellt viktig.

– Jag drömmer om att se fler kvinnor i den här mansdominerade branschen. Inte bara i Österbotten utan i hela Finland.

Med tio år bakom sig har Gambit i dag runt 45 anställda och omsättningen för 2020 landade på ungefär 2,4 miljoner euro. Kunderna består till stor del av medelstora till stora bolag inom producerande industri, såsom Wärtsilä och ABB, men också flera energibolag.

– Vi är duktiga på att utmana våra kunder, få dem att tänka nya tankar och skapa större visioner. Vi vill jobba som samarbetspartners till dem och som ett strategiskt stöd, förklarar Salo.

Wallin lyfter fram vikten av digitalisering för att bolagen ska hålla sig konkurrenskraftiga på den globala marknaden.

– Man hamnar lätt på efterkälken om man inte har en digitaliseringsstrategi. Vi frågar ”varför” av våra kunder och får dem att resonera själva, säger han.

Jobbar för datadrivna beslut

Redan från start drevs vd Tim Wallin av att skapa en fantastisk arbetsplats där folk trivs. Ur ett businessperspektiv handlar Gambit om att skapa tekniska lösningar som ger mervärde.

– Hur kan vi hjälpa våra kunder att bli bättre?

Ett sätt att upprätthålla konkurrenskraften är att fatta datadrivna beslut. Wallin påminner om att man inte behöver ignorera magkänslan, men den får gärna kompletteras med data för att fatta bättre beslut – som på sikt ger bättre resultat.

– Det är inte långsiktigt hållbart att bedriva en verksamhet utifrån principen att man ska "göra som man alltid har gjort". Att kunskapen dessutom är beroende av enskilda nyckelpersoner medför en stor risk för bolaget, säger Hanna Salo.

I framtiden vill Gambit växa, men efter coronaåret ligger fokus på personalens välmående.

– Det är viktigt att vår personal trivs på arbetsplatsen, det möjliggör tillväxt, säger Salo.

Som Ålandsbankens placeringskunder uppskattar Gambit att banken vågar testa nya saker och har en tydlig framåtanda. Wallin nämner Östersjöprojektet som ett exempel.

– Det är en briljant kombination av produkt, miljötänk och marknadsföring.

Därtill uppskattar han den personliga servicen. För många kan bankverksamheten gå på autopilot, men Wallin påpekar att när man utvecklar relationen kan man också få ut mer.

– Man kan tänka ”outside the box”, vilket ger intressanta nya möjligheter och win-win-situationer.

Smarta digitala lösningar för kunder och samarbetsparter
Tim Wallin, vd IT-företaget Gambit

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!