06 nov 2020
Finland

Receptet för hög kundnöjdhet

alandsbanken_skargard_bro_vag_bathus_aland.jpg

Vi tror på personlig service och vill erbjuda våra kunder den allra bästa servicen. Under det gångna året, Ålandsbankens 101:sta verksamhetsår, har vi delvis fått anpassa oss på grund av coronakrisen. Dels för att bemöta våra kunder i digitala möten, dels för att säkerställa både kundens och medarbetarnas hälsa vid besök på våra kontor. Även om vi inte har träffat alla våra kunder lika ofta som vi är vana vid har vår dialog med kunden varit tät och vår tillgänglighet hög.

Enligt Kantar Sifo Prosperas undersökning ”Private Banking 2020 Finland”, som publicerades 3 november, placerades Ålandsbankens Private Banking på första plats inom kategorierna personlig kontakt, serviceinriktning och kontinuerlig rådgivning. Därtill toppade vår tillgänglighet under coronakrisen i jämförelse med övriga aktörer.

Vi fick även mycket goda hållbarhetsbetyg i undersökningen med en första placering inom kategorin för etiska normer. Detta är en naturlig följd av vårt framgångsrika hållbarhetsarbete, som vi är ytterst stolta över. Vår kunskap och engagemang inom finansiell planering inklusive familjejuridik och generationsväxlingar framkom även tydligt i undersökningen där vi toppar i klasserna.

Vi är måna om våra goda kundrelationer. För oss är det är en förutsättning för att vi kan skapa en möjligast djup förståelse av kundens situation, vilket i sig säkerställer den bästa möjliga förmögenhetsförvaltningen. Vi erbjuder våra kunder ett team av specialister som skräddarsyr en helhet av förmögenhetsförvaltning och finansiell planering enligt kundens specifika behov. Dessutom skiljer sig Ålandsbanken från de traditionella förvaltarna genom att vi även erbjuder våra kunder finansiering vid behov.

Hållbarhet är en viktig del i all vår placeringsverksamhet

Hållbarhet genomsyrar Ålandsbankens verksamhet. Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet och FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, som tillsammans med ansvarsfull kreditgivning, socialt ansvar och miljöansvar är kärnan i Ålandsbankens hållbarhetsstrategi.

Efterfrågan på hållbara placeringar ökar kontinuerligt och våra kunder fokuserar i allt högre utsträckning på hållbarhet vid val av investeringar. Vi är stolta över att kunna besvara den efterfrågan med våra två Svanenmärkta fonder, räntefonden Ålandsbanken Green Bond ESG och aktiefonden Ålandsbanken Global Aktie.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!