02 marraskuuta 2021
Suomi

Oletko yrittäjä kasvavassa yrityksessä? Miten suhtaudut varoihisi?

Formogenhetsplanering alandsbanken

Therese Nordenberg

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Ei ole yllättävää, että yritysten tarpeet vaihtelevat riippuen niiden kypsyysasteesta ja kehitysvaiheesta. Uudet yritykset keskittyvät usein rakentamaan puskuria mahdollisia yllätyksiä varten. Kypsemmät yritykset ovat yleensä jo ehtineet kerätä runsaammin varoja. Niiden talous on vakaa ja toiminta turvallisella pohjalla.

Enemmän varoja keränneet yritykset ovat tietysti etuoikeutetussa asemassa. Tämän etuoikeuden vaaliminen unohtuu usein yrityksen päivittäistä arkea pyörittäessä, mutta tulevaisuudessa tarvittavan omaisuuden kunnollinen hallinnointi on yhtä tärkeää yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. On vähintään yhtä tärkeää, että yritysten varat optimoidaan siten, että niiden avulla pystytään esimerkiksi säilyttämään yrityksen elinkelpoisuus, suoritta-maan takaisinmaksuja osakkeenomistajille tai tekemään investointeja.

Yrittäjän kuin yrittäjän kannattaa-kin kysyä itseltään seuraavat kysymykset: Onko yrityksellä ylimääräistä rahaa, jonka voisi sijoittaa pitkällä aikajänteellä? Mitä varoilla oikeastaan halutaan tehdä ja miten niiden halutaan kehittyvän? Liian usein käy niin, että omaisuuttaan reilusti kartuttaneet yrittäjät jatkavat rahojensa säilyttä-mistä täysin korottomilla tileillä, vaikka yrityksen edellytykset ovat muuttuneet.

Lyhyen vs. pitkän aikajänteen ylilikviditeetti

Yrityksillä voi ilmetä joko pitkän aikajänteen (noin 3 vuotta) tai lyhyen aikajänteen (noin 1–2 vuotta) ylilikvi-diteettiä. Näiden kahden suurin ero on, että pitkän aikajänteen ylilikvi-diteetti viittaa varoihin, joita yritys ei tarvitse lähitulevaisuudessa, kun taas lyhyen aikajänteen ylilikvidi-teetti viittaa käteisvaroihin, joita saatetaan tarvita lähitulevaisuudessa. Toinen käsitepari ylilikviditeetille on kassavarat vs. ylilikviditeetti, missä kassavarat viittaavat juokseviin kuluihin käytettäviin varoihin, jotka soveltuvat vain lyhyen aikavälin sijoi-tuksiin. Ylilikviditeettiä taas voidaan hyödyntää pidemmän aikavälin sijoituksissa.

Autamme sinua luomaan oman strategiasi

Vuosien saatossa olemme auttaneet lukemattomia asiakkaita, ennen muuta yrittäjiä, valitsemaan oikeanlaisia sijoituskohteita tilanteessa, jossa yrityksellä on ylilikviditeettiä pitkällä aikajänteellä, eli ainakin kolmen vuoden ajan. Rahojen rutiininomainen säilyttäminen pankkitilillä on harvoin hyvä ajatus. Jos yritykselläsi on ylilikviditeettiä pidemmän aikaa, voi olla järkevää sijoittaa varat ja saada niille parempaa tuottoa. Erityisesti korkojen ollessa matalalla sijoittaminen saattaa olla tilillä pitämistä kannattavampi vaihtoehto.

Toisaalta on myös tärkeää pitää tuotto-odotukset kohtuullisina, koska korkeaa tuottoa saattaa olla vaikea saada ilman riskinottoa. Juuri tässä voimme olla avuksi. Tarjoamme tukea sijoitusasioissa pitkällä aikajänteellä, jotta voit keskittyä oman osaamisesi ytimeen – yritykseesi

Miten haluat hoitaa varallisuuttasi nyt ja tulevaisuudessa?

Mieti, millaisia tavoitteita haluat asettaa yrityksesi toiminnalle. Mikäli yritykselläsi on pitkäaikaista ylilikviditeettiä, jota ei investoida eikä jaeta omistajille, suosittelemme sijoitusstrategian laatimista yhdessä sijoittamisen asian-tuntijoiden kanssa.

Kvinna hand dorr skargard

Ålandsbanken – Kuljemme omaa tietämme

Tervetuloa pankkiin joka arvostaa sinua ja ympäristöä!

Hav berg klippor ostersjon alandsbanken