Yksityisyytesi suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää Ålandsbankenille. Sen vuoksi käsittelemme henkilötietojasi vastuullisesti, turvallisesti ja avoimesti. Napsauttamalla alla olevia otsikoita, saat lisätietoja siitä, miten keräämme, käytämme ja säilytämme henkilötietojasi sekä siitä, mitä oikeuksia sinulla on.

Usein kysytyt kysymykset

1 Mikä on henkilötieto ja miten Ålandsbanken kerää niitä?

Henkilötieto on tieto, jolla suoraan tai välillisesti voidaan tunnistaa jokin henkilö. Esimerkkejä tällaisista tiedoista ovat nimesi, henkilötunnuksesi ja kotipaikkasi, mutta myös tiedot, kuten tilitapahtumasi, IP-osoitteesi ja tunnuslukusi, joilla voit kirjautua Digitaalisiin palveluihin.

Henkilötietojasi käsitellään Ålandsbankenissa eri laajuudessa riippuen asiakassuhteestasi pankkiin ja esimerkiksi siitä, minkä palveluiden ja tuotteiden käytöstä olet tehnyt pankin kanssa sopimuksen. Ålandsbanken kerää henkilötietojasi joko suoraan sinulta itseltäsi tai siten, että niitä saadaan pankin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen käytöstä. Lisäksi henkilötietojasi voidaan hankkia muilta Ålandsbanken-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä, kolmannelta osapuolelta, kuten verohallinnolta, ja myös verkkosivustomme evästeiden (cookies) kautta (lue lisää evästeistä tästä).

Sinulta keräämämme henkilötiedot

Ålandsbanken käsittelee henkilötietojasi, jotka annat meille yhteydenottosi ja/tai hakemuksesi yhteydessä, jotta voisit tehdä sopimuksia kanssamme, mutta myös kyseisten sopimusten hallinnointiin ja täytäntöön panemiseen. Lisäksi käsittelemme tietoja, joita saadaan sen myötä, että asiakkaana käytät tuotteitamme ja palvelujamme. Voimme tallentaa puhelinkeskusteluja ja säilyttää ja/tai dokumentoida viestintäsi kanssamme, digitaalinen viestintä mukaan lukien. Konttoreissamme voi lisäksi turvallisuussyistä olla asennettuna valvontakameroita.

Keräämme henkilötietoja lähinnä seuraavista ryhmistä:

 • Tunnistustiedot: esimerkiksi nimi ja henkilötunnus. Lisäksi meillä on velvollisuus kerätä dokumentaatio tietojen oikeellisuuden todentamiseksi, kuten kopio henkilöllisyysasiakirjasta (esim. passi tai ajokortti).
 • Yhteystiedot: esimerkiksi osoitetiedot (posti ja sähköposti), puhelinnumero, valitsemasi asiointikieli.
 • Taloudelliset olosuhteet: esimerkiksi tietoja tuloista, varoista ja veloista, työsuhteesta, perhekunnastasi, yhteyksistäsi juridisiin henkilöihin jne.
 • Finanssialan erityisvaatimuksiin perustuvat tiedot: esimerkiksi tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä asiakkaan tuntemisvelvollisuus (mm. KYC).
 • Henkilötietojen erityisryhmät: esimerkiksi terveyttä koskevat tiedot (kuten luottotuotteiden yhteydessä tai pankin ollessa vakuutusedustajana) ja maksunsaajatieto ammattiliitoista tilitapahtumaan liittyen.

Henkilötiedot, joita keräämme muilta tahoilta:

 • Tietoja viranomaisrekistereistä, kuten osakelistojen jatkuvaa päivittämistä varten
 • Tietoja luottotietoyrityksiltä ja muilta tiedonvälitysyrityksiltä
 • Tietoja kansallisilta ja kansainvälisiltä pakotelistoilta tarkastaaksemme ja estääksemme toiminnan käyttämisen rahanpesutarkoituksiin.

Lisäksi tietoja voidaan kerätä myös muilta Ålandsbanken konserniin kuuluvilta yhtiöiltä.

2 Miten Ålandsbanken käyttää henkilötietojasi ja miksi?

Ålandsbanken käsittelee henkilötietojasi lähinnä seuraaviin tarkoituksiin:

Sopimusten valmistelu ja hallinnointi (sopimusten täytäntöönpano)

Pääasiallisesti Ålandsbanken kerää, tarkistaa ja rekisteröi ne tiedot, jotka vaaditaan kanssasi solmittavien sopimusten tekemiseen sekä kyseisten sopimusten dokumentointiin, hallinnointiin ja täytäntöön panemiseen. Näiden henkilötietojen käsittely on sen vuoksi edellytyksenä sille, että Ålandsbanken voisi tehdä sopimuksia kanssasi.

Lakien, asetusten tai viranomaisten määräysten noudattaminen (lakisääteinen velvoite)

Henkilötietojen käsittelyä tapahtuu sopimusten valmistelun ja hallinnoinnin yhteydessä. Lisäksi henkilötietojasi käytetään, jotta pankki voisi täyttää lakien, asetusten ja viranomaispäätösten mukaiset velvoitteensa.

Erimerkkejä tietojen käsittelyistä lakisääteisten velvoitteiden seurauksena:

 • (i) Kirjanpitolaki
 • (ii) Toimenpiteet rahanpesun, petosten ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi, havaitsemiseksi ja selvittämiseksi
 • (iii) Tietojen vertaaminen pakotelistoihin
 • (iv) Raportointi vero-, poliisi- ja täytäntöönpanoviranomaisille sekä Finanssivalvonnalle ja muille suomalaisille ja ulkomaisille viranomaisille
 • (v) Riskienhallintaa koskevan lainsäädännön noudattaminen, myös tietojen käsittely luotonottajista ja luottojen laadun arviointi vakavaraisuustarkoituksia varten
 • (vi) Maksupalveluja koskevan lainsäädännön noudattaminen
 • (vii) Erityislainsäädännön noudattaminen, koskien esimerkiksi arvopaperipalveluita ja asuntoluottoja. 

Analysointi, markkinointi sekä palvelu- ja tuotekehitys (oikeutettu etu)

Ålandsbanken käsittelee henkilötietoja, kun ne ovat välttämättömiä sellaista tarkoitusta varten, jonka olemme etuja vertailemalla arvioineet syrjäyttävän sinun etusi. Tällaisen etujen vertailun avulla voimme käsitellä henkilötietojasi markkinointi- ja asiakasanalyyseihin sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. Analysoinnit tehdään tarjontamme parantamis- ja markkinointitarkoituksessa. Lisäksi tiettyjä asiakasanalyysejä voidaan käyttää petosten havaitsemiseen ja ehkäisemiseen.

Voimme käsitellä tietojasi myös voidaksemme antaa sinulle tarjouksia, jotka ovat henkilökohtaisia ja mahdollisesti sinua kiinnostavia. Markkinointitarkoituksessa tehtyjä asiakasanalyysejä varten Ålandsbankenilla on oikeutettu etu käyttää profilointia (lue lisää profiloinnista kohdasta 6.).

Suostumus

Voit myös tietyissä tapauksissa antaa suostumuksesi siihen, että käsittelemme henkilötietojasi. Tällöin tulemme pyytämään sinulta suostumuksesi henkilötietosi käsittelyyn erityistä tarkoitusta varten. Tarvitsemme suostumuksesi esimerkiksi silloin, kun käsittely sisältää erityisiä henkilötietoja, kuten terveystodistuksen ja tiedon ammattiliitostasi.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Peruuttaminen ei koske jo tehtyä käsittelyä. Mikäli muuta lakisääteistä perustetta ei ole, emme tämän jälkeen enää käsittele henkilötietojasi. Se tarkoittaa sitä, että tietoja ei myöskään enää voida ottaa huomioon esimerkiksi hakemuksessa tai sopimuksessa, joka olisi ollut edullisempi, mikäli suostumuksessa olleita henkilötietoja olisi annettu

3 Kenen kanssa voimme jakaa henkilötietojasi?

Tietojasi voivat käsitellä Ålandsbanken-konserniin kuuluvat yhtiöt. Jos solmit esimerkiksi sopimuksen maksukortista, tietojasi käsittelee myös konsernin korttiyhtiö.

Henkilötietojasi voi käsitellä myös jokin yhteistyökumppaneistamme ja ennen sitä varmistamme aina, että tietojen jakaminen tapahtuu voimassa olevien salassapitovelvoitteiden puitteissa.  Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi Asiakastieto ja Väestörekisterikeskus, jotka käsittelevät henkilötietojasi, jotta voisimme panna täytäntöön kanssasi tekemämme sopimuksen tai oikeutetun etumme nojalla. (Katso myös yllä lakisääteinen velvoite kohdassa 2.)

4 Missä henkilötietosi ovat?

Tietyissä tapauksissa voimme siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolisiin maihin (niin sanottuihin kolmansiin maihin) sekä kansainvälisille järjestöille. Tämän teemme ainoastaan edellyttäen, että muut tietosuoja-asetuksen määräykset täyttyvät ja että jokin alla olevista edellytyksistä täyttyy.

 • EU:n komissio on tehnyt päätöksen, että kyseisen maan suojelun taso on riittävä.
 • Olemme ryhtyneet sopiviin turvatoimenpiteisiin, kuten käyttämällä vakiosopimuslausekkeita tai varmistamalla, että yhteistyökumppanimme on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen suojelutoimia (ns, Binding Corporate Rules, BCRs).
 • Valvontaviranomaisen erityislupa
 • Se on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan muulla perusteella sallittu.

5 Miten kauan Ålandsbanken säilyttää henkilötietojasi?

Ålandsbanken säilyttää henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on välttämätöntä, mikä vaihtelee henkilötiedosta ja sen käyttötarkoituksesta riippuen. Henkilötietosi tulevat olemaan meillä sen ajan, kun sinulla on sopimus kanssamme. Sen jälkeen tietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan, huomioiden vanhentumista koskevat määräykset. Tietyissä tapauksissa tietoja voidaan säilyttää vielä pidemmän ajan, esimerkiksi meitä velvoittavan vakavaraisuutta koskevan lainsäädännön johdosta. Henkilötietojen säilyttämisajat voivat vaihdella myös, kun säilytämme henkilötietoja muista syistä kuin kanssamme tekemäsi sopimuksen perusteella ja täyttääksemme voimassa olevan lainsäädännön määräykset, esimerkiksi rahanpesun torjunta (viisi vuotta) ja kirjanpito (seitsemän vuotta).

Jos et solmi sopimusta kanssamme, mutta olet kuitenkin antanut meille henkilötietojasi esimerkiksi tili- tai lainahakemuksessa, säilytämme tietojasi lyhyemmän ajan. Tietyissä tapauksissa ajanjaksoa voidaan pidentää esimerkiksi rahanpesua koskevan lainsäädännön perusteella.

Tietojen säilyttämisaika voi vaihdella Ålandsbanken-konsernissa riippuen siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi Suomessa tai Ruotsissa.

6 Automaattinen päätöksenteko Ålandsbankenissa

Tietyissä tapauksissa voimme käyttää automaattista päätöksentekoa edellyttäen, että olet antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi, oikeudelliset velvoitteet sitä vaativat tai se on välttämätöntä voidaksemme panna täytäntöön kanssasi tekemämme sopimukset. Jos sellainen päätös, myös silloin kun päätös perustuu profilointiin, aiheuttaisi sinulle oikeudellisia seuraamuksia tai muulla tavalla vaikuttaisi sinuun merkittävässä määrin, voit aina ottaa meihin yhteyttä ilmaistaksesi mielipiteesi, kiistääksesi päätöksen ja pyytää sen sijaan manuaalisen käsittelyn.

7 Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus saada tietoa siitä, miten käsittelemme tietojasi ja voit ottaa meihin yhteyttä halutessasi käyttää jonkin alla olevista oikeuksista.

a. Oikeus pyytää pääsyä tietoihin 

Sinulla on oikeus saada tietoa meillä käsiteltävistä henkilötiedoistasi. Monessa tapauksessa ne ovat jo nähtävissäsi, esimerkiksi Ålandsbankenin Internetkonttorin kautta. Sinulla on lisäksi oikeus pyytää eriteltyjä tietoja, jos haluat muuta kuin yleisen pääsyn henkilötietoihisi. Oikeus tietoihin pääsyyn voi olla rajoitettu lainsäädännön, Ålandsbankenin liikesalaisuuden alaisen liiketoiminnan ja jonkin muun henkilön oikeuksien suojaamisen johdosta.

bOikeus pyytää tietojen oikaisua

Sinulla on oikeus ottaa meihin yhteyttä pyytääksesi virheellisten tietojen oikaisemista tai puutteellisten tietojen täydentämistä, mikäli lainsäädäntö tai muu sääntely ei rajoita oikeuttasi.

c. Oikeus pyytää tietojen poistamista

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot poistetuiksi, mikäli voimassa oleva finanssialaa koskeva lainsäädäntö tai sopimussuhde ei aseta sille estettä, sisältäen esimerkiksi vanhentumisajat ja oikeusvaateiden käsittelyn.

d. Oikeus pyytää rajoitettua käsittelyä

Sinä voit tietyissä tapauksissa pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä. Sen voit tehdä, kun henkilötietosi eivät mielestäsi ole oikein, niiden käsittelylle ei ole oikeudellista perustetta tai jos olet vastustanut tietojesi käsittelyä (katso jäljempänä). Käsittely voidaan esimerkiksi rajoittaa ainoastaan henkilötietojesi säilyttämiseen tai rajoittaa sen ajan, jona tarkistamme, syrjäyttääkö oikeutettu etumme perustellut syysi.

eOikeus vastustaa

Sinulla on oikeus vastustaa oikeudelliseen etuumme perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin voimme jatkaa käsittelyä ainoastaan, mikäli todetaan, että meillä on pakottava oikeudellinen etu, jolla on etusija sinun etuusi nähden (katso lisää oikeutetusta edusta edellä kohdasta 2.). Voit aina vastustaa suoramarkkinointia ja sen yhteydessä tehtävää profilointia.

f. Oikeus pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen 

Kun käsittelemme henkilötietojasi automaattisesti sopimuksen tai suostumuksen nojalla, sinulla on oikeus saada ne henkilötiedot, jotka olet itse toimittanut meille koneellisesti luettavassa muodossa

8 Miten Ålandsbanken suojaa henkilötietojasi?

Meille Ålandsbankenissa yksityisyytesi suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja henkilötietojesi vastuullinen käsittely on oleellinen osa toimintaamme. Sen vuoksi olemme ryhtyneet asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin henkilötietojesi suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, kadottamiselta tai muuttamiselta, luvattomalta paljastamiselta tai tietoihin pääsyltä. Vastaavat vaatimukset asetamme myös yhteistyökumppaneillemme.

9 Suoramarkkinointikielto

Mikäli et enää halua suoramainoksia Ålandsbankenilta, ota siinä tapauksessa yhteyttä asiakasvastaavaasi tai Asiakaspalveluumme.

10 Ota yhteyttä meihin tai tietosuojaviranomaiseen

Ålandsbanken-konsernin tietosuojavastaava* koskee lähinnä Ålandsbanken Abp:tä tai Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial -sivuliikettä.

Ålandsbanken Abp
PB 3
AX-22101 MARIEHAMN

Olet tervetullut ottamaan yhteyttä Asiakaspalveluumme, puhelin 0204 292 920 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@alandsbanken.fi. Voit ottaa yhteyttä myös asiakasvastaavaasi tai lähimpään Ålandsbankenin konttoriin.

Pankki on nimittänyt myös tietosuojavastaavan, joka valvoo henkilötietojen suojaa. Olet tervetullut ottamaan häneen yhteyttä sähköpostitse tietosuojavastaava@alandsbanken.fi tai kirjeitse osoitteeseen

Tietosuojavastaava/Ålandsbanken Abp
PB 3
AX-22101 MARIEHAMN

Mikäli sinulla on kysyttävää tai valituksia, voit kääntyä myös Suomen tietosuojaviranomaisen puoleen: Tietosuojavaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, 6. krs, FI-00520 Helsinki/ PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi.

*Tietyissä tapauksissa myös konserniyhtiöt Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy, Ab Compass Card Oy Ltd tai Crosskey Banking Solutions Ab Ltd voivat olla rekisterinpitäjiä.

Konttorimme

Suomi

Ålandsbanken Helsinki

Helsinki – Private Banking

Ålandsbanken Vaasa

Ålandsbanken Turku

Ålandsbanken Parainen

Ålandsbanken Tampere

Ahvenanmaa

Citykontoret, Maarianhamina

Strandnäs, Mariehamn

Godby, Finström

Kumlinge – yhteistyössä Åland postin kanssa

Kökar – yhteistyössä Åland postin kanssa

Ruotsi

Ålandsbanken Göteborg

Ålandsbanken Tukholma

Ålandsbanken Malmö