Siirry pääsisältöön

Ilmoitus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin sijoitus- ja vakuutusneuvonnassa

Tässä ilmoituksessa kerrotaan, miten Ålandsbanken Abp huomioi pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (Principle Adverse Impacts, PAI) sijoitus- ja vakuutusneuvonnassaan. Tiedot annetaan kestävyyteen liittyvistä tiedoista annetun asetuksen (EU) 2019/2088 4 artiklan mukaisesti.

Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla kestävyystekijöihin tarkoitetaan yrityksen toiminnan negatiivisia vaikutuksia ympäristöön, kuten hiilidioksidipäästöjä, vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja rikkomuksia monikansallisille yrityksille annettuja OECD:n toimintaohjeita kohtaan. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työtekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa.

Pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioiminen sijoitus- ja vakuutusneuvonnassa

Me huomioimme pääasialliset haitalliset vaikutukset sijoitus- ja vakuutusneuvonnassamme koskien Ålandsbankenin varainhoidon (Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy) arvioimia tai hallinnoimia rahoitusvälineitä. Huomioimme haitalliset kestävyysvaikutukset neuvonnassa samalla tavalla kuin sijoituspäätöksissä eli asetamme yrityksille kansainvälisiin normeihin liittyvät minimivaatimukset, joita yritysten on noudatettava, sekä käytämme erityisiä poissulkemiskriteereitä vähentääksemme haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin.

Me emme aseta pääasiallisten haitallisten vaikutusten eri indikaattoreita arvo- tai tärkeysjärjestykseen. Indikaattorit esitetään Ålandsbankenin ja Ålandsbanken Rahastoyhtiön PAI-ilmoituksen Taulukossa 1: Sijoituksiin sovellettavat indikaattorit.

Tarjotessamme sinulle sijoitusneuvoja kysymme kestävyysmieltymyksiäsi, ja voit pyytää meitä ottamaan huomioon yhden tai useamman sinulle tärkeän pääasiallisen haitallisen vaikutuksen. Jos annat tällaisia kestävyysmieltymyksiä, priorisointi tehdään niiden pohjalta.