Sijoita ja säästä

Olemme aktiivinen varainhoitaja, joka uskaltaa erottua joukosta. Dynaamisuus ja aktiivisuus ovat varainhoitomme avainsanoja, niin osakkeiden, korkojen kuin allokaatiopäätösten osalta. Pyrkimyksemme on luoda lisäarvoa asiakkaillemme. Aktiivisena varainhoitajana emme takerru indekseihin vaan ajattelemme aina asiakkaan etua. Dynaamisuus puolestaan viittaa riskitason jatkuvaan hallintaan salkuissamme ja rahastoissamme. Vahva markkinanäkemyksemme näkyy selvästi salkkujemme ja rahastojemme sijoituksissa, jotka ajoittain voivat poiketa merkittävästikin vertailuindekseistään.

Tarjoamme myös allokaatioratkaisuja eri omaisuuslajien välillä. Pyrimme jatkuvasti löytämään optimaalisen tasapainon salkun korko- ja osakesijoitusten välillä. Omien rahastojemme lisäksi voimme myös sijoittaa maailman johtavien salkunhoitajien rahastoihin – teemme kaikkemme tarjotaksemme sinulle parhaita mahdollisia kokonaisratkaisuja sijoitussalkussasi.

Kotimarkkinamme Pohjoismaat ovat sijoitustoimintamme keskiössä. Näillä markkinoilla analysoimme yksittäisiä yhtiöitä luodaksemme parasta mahdollista lisäarvoa asiakkaillemme. Pohjoismaiden ulkopuolelta tarjoamme alueellisesti ja globaalisti sijoittavia osakerahastoja. Korkorahastovalikoimamme kattaa lyhyet ja pitkät korot sekä yrityslainarahastot.

Sijoitusfilosofiassamme pyrimme luomaan lisäarvoa myös makroanalyysin avulla. Uskomme, että makroekonomiset tekijät ohjaavat pitkälti eri omaisuuslajien kehitystä pitkällä aikavälillä. Hyödynnämme laajalti myös kvantitatiivisia malleja sijoitusfilosofiassamme.Tämä tarkoittaa myös sitä, että me emme ole riippuvaisia tietystä sijoitustyylistä.

Varainhoidon sijoitusfilosofia on ”Arvonluontia nousuissa, pääoman säilyttämistä laskuissa”.

Tavoitteenamme on, että kurssilaskuissa salkkumme laskevat vertailuindeksiä vähemmän. Pidemmän markkinanousun jälkeen pyrimme laskemaan salkun riskitasoa ja toimimaan pikemminkin pääomaa säilyttävästi kuin lisätuototta aggressiivisesti hakevasti. Siirtyessämme pääomaa säilyttävään vaiheeseen pyrimme eri tavoin suojelemaan salkun pääomaa voimakkailta markkinalaskuilta. Uskomme, että yli markkinasyklin tarkasteltuna tällä sijoitustyylillä pystytään luomaan lisäarvoa sijoittajille.

Rahastomme

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua