Siirry pääsisältöön

Tilintarkastajat

Pankilla on 29.3.2023 pidetyssä yhtiökokouksessa muutetun yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään yksi tilintarkastaja sekä tarvittava määrä varatilintarkastajia. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2023 tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab vastuunalaisena tilintarkastajana Henry Maarala.

Konserniyhtiöt ovat vuonna 2023 maksaneet tilintarkastuspalkkiona yhteensä 443 195 (434 175) euroa sisältäen arvonlisäveron. Lisäksi on maksettu palkkiona 129 743 (283 344) euroa sisältäen arvonlisäveron KPMG Oy Ab:n suorittamista konsulttitehtävistä.