Siirry pääsisältöön

Tilintarkastajat

Pankilla on yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme tilintarkastajaa sekä tarvittava määrä varatilintarkastajia. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajiksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 uudelleen KHT-tilintarkastajat Marcus Tötterman ja Fredrik Westerholm sekä uudeksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Henry Maarala. Varatilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Konserniyhtiöt ovat vuonna 2020 maksaneet tilintarkastuspalkkiona yhteensä 379 936 (406 839) euroa sisältäen arvonlisäveron. Lisäksi on maksettu palkkiona 109 149 758 (109 428) euroa sisältäen arvonlisäveron KPMG Oy Ab:n suorittamista konsulttitehtävistä.