Siirry pääsisältöön

Huomautukset ja reklamaatiot

Asiakasvalitusten käsittely pankissa
Appeltrad jordbruk

Me Ålandsbankenissa haluamme asiakkaidemme olevan tyytyväisiä palveluihimme ja tuotteisiimme. Meille on tärkeää saada tietää, mikäli et ole tyytyväinen meihin. Toimi näiden ohjeiden mukaan, jos sinulla on jotakin huomautettavaa: esimerkiksi reklamaatio tai valitus jostain tuotteestamme, palvelustamme tai siitä, miten pankki on käsitellyt jonkin asian.

Käänny ensisijaisesti sen henkilön puoleen, joka toteutti tai vastaanotti toimeksiantosi tai omaan pankkikonttoriisi. Teethän sen välittömästi havaittuasi, että on syntynyt virhe tai jokin tuote tai palvelu ei ole vastannut odotuksiasi. Kerro pankille, mitä on tapahtunut ja milloin.

Mikäli et ole tyytyväinen pankilta saamaasi vastaukseen tai selitykseen, voit kääntyä pankissa asiakasvalituksista vastaavan henkilön puoleen, Ålandsbanken Abp, Asiakasvalitukset, PB 3, 22101 MARIEHAMN. Valitus on tehtävä kirjallisesti, jollei ole syytä tehdä sitä muulla tavalla. Liitä aina mukaan sinulla olevat asiaa koskeva asiakirjat. Käsittelemme asiasi kiireellisenä ja yritämme aina vastata valitukseesi kahden viikon kuluessa valituksesi vastaanottamisesta.

Mikäli et kuitenkaan tämän jälkeen ole tyytyväinen pankin vastaukseen tai asian käsittelyyn, voit kääntyä seuraavien riippumattomien ulkopuolisten tahojen puoleen:

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (Fine)

Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi pankin ja asiakkaan välisin neuvotteluin, kuluttaja- tai pienyritysasiakas voi siirtää asian neuvoja antavan Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine) käsiteltäväksi. Asiakas voi kääntyä myös Finen Pankki-, Arvopaperi- tai Vakuutuslautakunnan puoleen. Lautakunnat voivat antaa asiasta kirjallisen ratkaisusuosituksen. Palvelu on maksutonta.

Lisätietoja löydät kotisivulta www.fine.fi

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta voi antaa yleisen suosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisen riidan ratkaisemiseksi. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia kirjallisiin ja vireille tuotuihin valituksiin. Lautakunta ei kuitenkaan käsittele asioita, jotka koskevat arvopapereita, kuten osakkeita, arvopaperitodisteita, obligaatioita tai rahasto-osuuksia. Lautakunta käsittelee ainoastaan kirjallisia valituksia. Lautakunnan käsittely on maksutonta.

Lisätietoja löydät kotisivulta www.kuluttajariita.fi

Ahvenanmaalla on oma kuluttajariitalautakunta.

Lisätietoja löydät ruotsiksi sivulta www.regeringen.ax

Kuluttajaneuvojat

Voit kääntyä myös kuluttajaneuvojan puoleen saadaksesi yleistä neuvontaa ja ohjeita yksittäisissä asioissa. He eivät kuitenkaan käsittele osakkeisiin ja arvopapereihin liittyviä asioita. Palvelu on maksutonta.

Lähimmän kuluttajaneuvojan yhteystiedot löydät osoitteesta http://www.kkv.fi

Ahvenanmaalla on oma kuluttajaneuvoja.

Lisätietoja löydät ruotsiksi sivulta www.ombudsman.ax

Asian tutkiminen tuomioistuimessa

Voit saattaa asiasi myös tuomioistuimen käsiteltäväksi. Suosittelemme, että käytät tällöin apunasi lainopillista asiamiestä. Huomaa, että tietyissä tapauksissa kotivakuutuksen oikeusturvaosuus tai muu vakuutus voi kattaa kulut lainopillisen asiamiehen käyttämisestä. Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi saadaksesi lisätietoja.