Arvopaperikaupasta entistä turvallisempaa

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) on Euroopan unionin yhteinen arvopaperimarkkinoita säätelevä direktiivi, joka tuli voimaan vuonna 2007. Tammikuun 3. päivästä 2018 alkaen EU:ssa on voimassa uusi sääntely, MiFID II, joka on laaja kokonaisuus asetuksia ja direktiivejä. Sääntelyn tarkoitus on muun muassa parantaa sijoittajien suojaa ja kilpailutilannetta Euroopan arvopaperimarkkinoilla.

Keitä MiFID II koskee? Soveltuvuus- ja asianmukaisuusarviointi Arvopaperitoimeksiantojen huolellinen toteuttaminen (best execution) Eturistiriidoista Kannustimet Key Information Documents