Siirry pääsisältöön

Turvallisempi arvopaperikauppa

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) on Euroopan unionin yhteinen arvopaperimarkkinoita säätelevä direktiivi, joka tuli voimaan vuonna 2007. Tammikuun 3. päivästä 2018 alkaen EU:ssa on voimassa uusi sääntely, MiFID II, joka on laaja kokonaisuus asetuksia ja direktiivejä. Sääntelyn tarkoitus on muun muassa parantaa sijoittajien suojaa ja kilpailutilannetta Euroopan arvopaperimarkkinoilla.
Sten skugga berg

Keitä MiFID II koskee?

MiFID II -sääntely koskee asiakkaita, jotka käyttävät sijoituspalveluita, kuten arvopaperinvälitystä, varainhoitoa ja sijoitusneuvontaa. MiFID II koskee ainoastaan rahoitusvälineisiin tehtäviä sijoituksia, eikä esimerkiksi säästö- tai henkivakuutuksia, pankkitalletuksia tai sijoituskiinteistöjä.

Pankin selonotto- ja tiedonantovelvollisuus

Pankeilla ja sijoituspalveluyrityksillä on velvollisuus kerätä yksityiskohtaisia tietoja asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, sijoitustavoitteista ja sijoituskokemuksesta. Jotkut tiedoista saattavat tuntua arkaluonteisilta, kuten varallisuutta, palkkaa ja kuukausittaisia menoja koskevat tiedot. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti, ja ne auttavat meitä parantamaan asiakkaalle tarjoamaamme sijoitusneuvontaa entisestään.

Lisäksi sääntely edellyttää, että sijoittajien on saatava tietoa sijoituspalveluista ja rahoitusvälineistä, niihin liittyvistä riskeistä sekä mahdollisista eturistiriidoista.

Mitä muutoksia MiFID II aiheuttaa?

Sääntelyn uudistamisen ensisijainen tarkoitus on kaupankäynnin läpinäkyvyyden lisääminen ja sijoittajansuojan parantaminen.

Läpinäkyvyyttä parantavat määräykset eivät tule sen suuremmin vaikuttamaan suoraan sinuun asiakkaana. Ålandsbanken kuitenkin tarvitsee viranomaisille lähetettävää kaupparaportointia varten asiakkaista lisätietoa, esimerkiksi yritysasiakkailta LEI-tunnuksen. Lisääntynyt läpinäkyvyys on kaikkien sijoittajien hyväksi, koska sen odotetaan johtavan tehokkaampien markkinoiden syntyyn.

Asiakkaansuojaa lisäävät määräykset sen sijaan tuovat konkreettisempaa hyötyä pankin asiakkaille. Tällä hetkellä pankki tarkistaa rahoitusvälineitä koskevaa tarjontaansa voidakseen asianmukaisesti määritellä asiakaskohderyhmän, jolle rahoitusvälinettä tarjotaan. Tämä tarkoittaa, että jokaisesta asiakkaalle suosittelemastamme arvopaperista arvioimme myös, kuuluuko asiakas arvopaperin asiakaskohderyhmään. Tämä pienentää asiakkaan riskiä sijoittaa rahoitusvälineisiin, jotka esimerkiksi riskipitoisuutensa tai monimutkaisuutensa vuoksi eivät sovellu asiakkaalle.

Saadessasi sijoitusneuvontaa Ålandsbankenin asiakkaana saat vastaisuudessa asiakasvastaavaltasi asiakirjan, jossa kerrotaan, mitä neuvoja olet saanut ja miten neuvo soveltuu juuri sinulle. Saat myös tarkempaa tietoa sijoituspalveluihin ja sinulle olennaisiin tuotteisiin liittyvistä kustannuksista, sekä ennen sijoituspäätöksesi tekemistä että sen jälkeen vuosittaisissa yhteenvedoissa. Myös pankin sinulle tarjoamiin palveluihin liittyvät mahdolliset korvaukset tai edut, jotka Ålandsbanken saa kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi rahastoyhtiöiltä, kerrotaan yksityiskohdittain. Kaiken kaikkiaan MiFID II rajoittaa palkkiopalautusjärjestelyjä ja pyrkii ohjaamaan maksujen veloittamiseen suoraan asiakkaalta, jotta asiakas saisi mahdollisimman oikeanlaisen kuvan kustannuksista.

Ei-ammattimaiset asiakkaat, ammattimaiset asiakkaat ja hyväksyttävät vastapuolet

Kaikki sijoitusasiakkaat kuuluvat sääntelyn mukaan johonkin seuraavista ryhmistä: ei-ammattimaiset asiakkaatammattimaiset asiakkaat tai hyväksyttävät vastapuolet. Luokittelun tarkoituksena on sopeuttaa sijoittajansuoja ja pankin velvollisuudet asiakasta kohtaan yksittäisen asiakkaan edellytysten mukaan. Useimmat yksityishenkilöt ja yritykset luokitellaan ei-ammattimaisiksi asiakkaiksi, jotka kuuluvat kaikkein laajimman sijoittajansuojan piiriin.

Ammattimaisilla asiakkailla tarkoitetaan asiakkaita, jotka käyvät aktiivisesti kauppaa suurilla summilla ja joilla on riittävästi kokemusta ja asiantuntemusta itsenäisten sijoituspäätösten tekemiseen ja riskien arvioimiseen. Osa ammattimaisista asiakkaista saattaa olla hyväksyttäviä vastapuolia, kuten vakuutus- ja rahastoyhtiöitä. Jos sinulla on kysyttävää omasta asiakasluokituksestasi tai muista MiFID II -sääntelyyn liittyvistä asioista, voit ottaa yhteyttä asiakasvastaavaasi.

Lue lisää: