Siirry pääsisältöön

Luotettavuuden ja pätevyyden arviointi

Luotettavuuden ja pätevyyden arviointi

Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon on täytettävä laissa asetut luotettavuus- ja pätevyysvaatimukset. Pankin hallituksen soveltamalla menettelyllä varmistetaan, että lain ja valvontaviranomaisen asettamat vaatimukset täyttyvät henkilön aloitettaessa tehtävässä sekä säännöllisesti sen jälkeen.

Ajankäyttö

Pankki noudattaa luottolaitostoiminnasta annetun lain määräyksiä hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon ajankäytöstä ja tekee arvioinnin, että kullakin henkilöllä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtäväänsä kuuluvien velvollisuuksien hoitamiseen.