Taloudelliset tiedot ja julkaisut

2019

2018

2017

2016

2015

Tulos

Meuro

Meuro

Meuro

Meuro

Meuro

Korkokate

53,9 54,5 55,9 55,1 54,0

Palkkiotuotot, netto

58,0 54,3 52,9 48,0 50,1

Muut tuotot

22,0 18,9 19,2 17,3 20,8

Tuotot yhteensä

133,9 127,6 128,0 120,4 124,9

Henkilöstökulut

-57,0 -57,1 -59,8 -57,0 -56,0

Muut kulut

-40,5 -40,7 -40,0 -34,3 -35,5

Kulut yhteensä

-97,5 -97,8 -99,8 -91,3 -91,6

Tulos ennen tappioita

36,4 29,8 28,2 29,2 33,3

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista

-3,2 -0,8 -2,1 -4,1 -3,0

Liiketulos

33,2 29,0 26,0 25,1 30,3

Tuloverot

-6,9 -6,1 -5,3 -5,4 -6,0
Katsauskauden tulos 26,3 22,9 20,7 19,7 24,3
Määräysvallattomat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat 26,3 22,9 20,7 19,7 24,3

VOLYMER

Saamiset yleisöltä

4 110 4 022 3 979 3 808 3 617

Ottolainaus

3 368 3 304 3 148 3 028 2 517

Aktiivisesti hallinnoitu pääoma

6 343 5 177 5 737 3 900 3 927

Oma pääoma

258 242 234 222 213

Taseen loppusumma

5 607 5 558 5 352 5 137 4 602

Riskipainotetut saamiset

1 583 1 578 1 538 1 576 1 581

FINANCIAL RATIOS

Oman pääoman tuotto, % (ROE)

10,7 9,8 9,1 9,1 12,0

Kulu/tuotto-luku

0,73 0,77 0,78 0,76 0,73

Luottotappiotaso, %

0,08 0,02 0,06 0,11 0,09

Core funding ratio, %

90,0 90,0 87,9 88,7 99,5

Omavaraisuus, %

4,6 4,4 4,4 4,3 4,6

Ydinvakavaraisuussuhde, %

13,4 13,0 12,9 11,8 12,0

Henkilöstö keskimäärin (Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna)

700 691 691 683 663
Resultat per aktie, euro 1,69 1,48 1,35 1,29 1,60
Eget kapital per aktie, euro 16,61 15,67 15,14 14,50 14,00
Dividend per aktie, euro 1,00 0,70 0,65 0,60 0,60

2017

2016

2015

2014

2013

Tulos

milj.
euroa

milj.
euroa

milj.
euroa

milj.
euroa

milj.
euroa

Korkokate

55,9

55,1

54,0

49,3

42,4

Palkkiotuotot, netto

49,7

44,9

46,2

46,2

42,4

Muut tuotot

22,4

20,4

24,4

25,1

23,1

Tuotot yhteensä

128,0

120,4

124,9

120,6

108,0

Henkilöstökulut

-59,8

-57,0

-56,0

-53,1

-51,5

Muut kulut

-40,0

-34,3

-35,5

-43,3

-42,0

Kulut yhteensä

-99,8

-91,3

-91,6

-96,4

-93,5

Tulos ennen tappioita

28,2

29,2

33,3

24,2

14,5

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista

-2,1

-4,1

3

-1,8

-4,1

Liiketulos

26,0

25,1

30,3

22,4

10,4

Tuloverot

-5,3

-5,4

-6

-4,8

-2,7

Katsauskauden tulos

20,7

19,7

24,3

17,6

7,7

Määräysvallattomat

0,0

0,0

0,0

1,5

1,0

Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat

20,7

19,7

24,3

16,1

6,7

VOLYYMITIETOJA

Antolainaus

3 979

3 808

3 617

3 343

3 104

Ottolainaus

3 197

3 100

2 675

2 391

2 460

Aktiivisesti hallinnoitu pääoma

5 737

3 900

3 927

3 696

3 123

Oma pääoma

234

222

213

196

184

Taseen loppusumma

5 353

5 137

4 602

4 292

3 887

Riskipainotetut saamiset

1 538

1 576

1 581

1 554

1 475

TUNNUSLUKUJA

Oman pääoman tuotto, % (ROE)

9,1

9,1

12,0

8,7

3,8

Kulu/tuotto-luku

0,78

0,76

0,73

0,80

0,87

Luottotappiotaso, %

0,06

0,11

0,09

0,06

0,14

Core funding ratio, %

88

89

100

105

103

Omavaraisuus, %

4,4

4,3

4,6

4,6

4,7

Ydinvakavaraisuussuhde, %

12,9

11,8

11,9

10,9

10,8

Henkilöstö keskimäärin (Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna)

691

683

663

644

617