Taloudelliset tiedot ja julkaisut

 

2018

2017

2016

2015

2014

Tulos

milj.
euroa

milj.
euroa

milj.
euroa    

milj.
euroa 

milj.
euroa 

Korkokate

54,5

55,9

55,1

54,0

49,3

Palkkiotuotot, netto

50,6

49,7

44,9

46,2

46,2

Muut tuotot

17,4

22,4

20,4

24,4

25,1

Tuotot yhteensä

127,6

128,0

120,4

124,9

120,6

Henkilöstökulut

-57,1

-59,8

-57,0

-56,0

-53,1

Muut kulut

-33,4

-40,0

-34,3

-35,5

-43,3

Kulut yhteensä

-97,8

-99,8

-91,3

-91,6

-96,4

Tulos ennen tappioita

29,8

28,2

29,2

33,3

24,2

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista

-0,8

-2,1

-4,1

3,0

-1,8

Liiketulos

29,0

26,0

25,1

30,3

22,4

Tuloverot

-6,1

-5,3

-5,4

-6,0

-4,8

Katsauskauden tulos

22,9

20,7

19,7

24,3

17,6

Määräysvallattomat

0,0

0,0

0,0

0

1,5

Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat

22,9

20,7

19,7

24,3

16,1

   

VOLYMER

 

Fordringar på allmänheten och offentlig sektor

4 022

3 979

3 808

3 617

3 343

Ottolainaus

3 304

3 148

3 028

2 517

2 201

Aktiivisesti hallinnoitu pääoma

5 177

5 737

3 900

3 927

3 696

Oma pääoma

242

234

222

213

196

Taseen loppusumma

5 558

5 352

5 137

4 602

4 292

Riskipainotetut saamiset

1 578

1 538

1 576

1 581

1 554

   

FINANCIAL RATIOS

 

Oman pääoman tuotto, % (ROE)

9,8

9,1

9,1

12,0

8,7

Kulu/tuotto-luku

0,77

0,78

0,76

0,73

0,80

Luottotappiotaso, %

0,02

0,06

0,11

0,09

0,06

Core funding ratio, %

90,0

88

89

100

105

Omavaraisuus, %

4,4

4,4

4,3

4,6

4,6

Ydinvakavaraisuussuhde, %

13,0

12,9

11,8

12,0

10,9

Henkilöstö keskimäärin (Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna)

691

691

683

663

644

Resultat per aktie, euro

1,48

1,35

1,29

1,60

1,12

Eget kapital per aktie, euro

15,67

15,14

14,50

14,00

13,49

Dividend per aktie, euro

0,70

0,65

0,60

0,60

0,40

2017

2016

2015

2014

2013

Tulos

milj.
euroa

milj.
euroa

milj.
euroa

milj.
euroa

milj.
euroa

Korkokate

55,9

55,1

54,0

49,3

42,4

Palkkiotuotot, netto

49,7

44,9

46,2

46,2

42,4

Muut tuotot

22,4

20,4

24,4

25,1

23,1

Tuotot yhteensä

128,0

120,4

124,9

120,6

108,0

Henkilöstökulut

-59,8

-57,0

-56,0

-53,1

-51,5

Muut kulut

-40,0

-34,3

-35,5

-43,3

-42,0

Kulut yhteensä

-99,8

-91,3

-91,6

-96,4

-93,5

Tulos ennen tappioita

28,2

29,2

33,3

24,2

14,5

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista

-2,1

-4,1

3

-1,8

-4,1

Liiketulos

26,0

25,1

30,3

22,4

10,4

Tuloverot

-5,3

-5,4

-6

-4,8

-2,7

Katsauskauden tulos

20,7

19,7

24,3

17,6

7,7

Määräysvallattomat

0,0

0,0

0,0

1,5

1,0

Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat

20,7

19,7

24,3

16,1

6,7

VOLYYMITIETOJA

Antolainaus

3 979

3 808

3 617

3 343

3 104

Ottolainaus

3 197

3 100

2 675

2 391

2 460

Aktiivisesti hallinnoitu pääoma

5 737

3 900

3 927

3 696

3 123

Oma pääoma

234

222

213

196

184

Taseen loppusumma

5 353

5 137

4 602

4 292

3 887

Riskipainotetut saamiset

1 538

1 576

1 581

1 554

1 475

TUNNUSLUKUJA

Oman pääoman tuotto, % (ROE)

9,1

9,1

12,0

8,7

3,8

Kulu/tuotto-luku

0,78

0,76

0,73

0,80

0,87

Luottotappiotaso, %

0,06

0,11

0,09

0,06

0,14

Core funding ratio, %

88

89

100

105

103

Omavaraisuus, %

4,4

4,3

4,6

4,6

4,7

Ydinvakavaraisuussuhde, %

12,9

11,8

11,9

10,9

10,8

Henkilöstö keskimäärin (Tehdyt työtunnit kokopäivätoimiksi muunnettuna)

691

683

663

644

617

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua