Siirry pääsisältöön

Sisäpiiri- ja kaupankäyntisäännöt

Sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön ominaisuudessa Ålandsbanken ja Ålandsbanken Rahastoyhtiö ylläpitävät sisäpiirirekisteriä niistä henkilöistä, jotka sijoituspalvelulain ja sijoitusrahastolain mukaan luokitellaan sijoituspalveluyrityksen ja vastaavasti rahastoyhtiön sisäpiiriläisiksi. Näiden sisäpiiriläisten listattujen suomalaisten arvopapereiden omistus on julkista ja omistus päivitetään automaattisesti sisäpiirirekistereihin. Myös Ålandsbanken Rahastoyhtiön sisäpiiriläisten Ålandsbankenin Rahastoyhtiön rahastojen osuuksien omistus on julkista. Otteet ja kopiot sisäpiirirekistereistä saa pyydettäessä pankin lakiasiainosastolta (puhelin 0204 29011, vaihde). 

Pörssiyhtiön ominaisuudessa Ålandsbanken ylläpitää EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen voimaantulopäivästä, 3.7.2016, lähtien ainoastaan hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita. Nämä hankekohtaiset sisäpiiriluettelot laaditaan välittömästi, kun Ålandsbankenin sisäpiiritiedoksi arvioima informaatio syntyy. Ålandsbankenin liikkeeseen laskemia rahoitusvälineitä koskeva kaupankäyntikielto on voimassa hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin merkittyjen henkilöiden kohdalla niin kauan kuin he ovat merkittyinä luettelossa. Ålandsbanken ei ylläpidä pysyvää sisäpiiriluetteloa, eikä myöskään luetteloa henkilöistä, jotka osallistuvat osavuosikatsausten ja tilinpäätösten laatimiseen. 

Ålandsbankenin johtotehtävissä toimivilla henkilöillä sekä heidän lähipiirillään on EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan velvollisuus välittömästi ilmoittaa Ålandsbankenin liikkeeseen laskemia rahoitusvälineitä koskevat liiketoimensa. Pankki julkistaa pörssitiedotteet näistä liiketoimista. Pankin pörssitiedotteet löydät tästä. Lisätietoa liiketoimien ilmoittamismenettelystä löydät tästä.

Ålandsbanken-konserni on EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen mukaisesti ottanut käyttöön kaupankäyntirajoituksen. Se tarkoittaa, että konsernin johtotehtävissä toimivat henkilöt ja kaikki konsernin palveluksessa olevat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Ålandsbankenin liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen ajanjakson aikana ennen pankin taloudellisten tiedotteiden julkistamista. Kaupankäyntirajoituksen piiriin kuuluvat myös vajaavaltaiset, jotka ovat konsernin johtotehtävissä toimivan henkilön tai palveluksessa olevan henkilön edunvalvonnassa sekä yhteisöt ja säätiöt, jotka ovat johtotehtävissä toimivan tai konsernin palveluksessa olevan määräysvallassa.

Ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista Ålandsbanken noudattaa 30 päivän pituista hiljaista jaksoa, jonka aikana pankin edustajat eivät tapaa analyytikoita, sijoittajia tai tiedotusvälineiden edustajia.

Sijoituspalveluiden tarjoamiseen osallistuvaan henkilökuntaan Ålandsbanken soveltaa lisäksi koko konsernille yhteisiä kaupankäyntirajoituksia, jotka perustuvat Finanssialan Keskusliiton (Suomessa), Svenska Fondhandlareföreningenin sekä Fondbolagens Föreningin (Ruotsi) laatimiin kaupankäyntiohjeisiin.

Ålandsbankenin lakiasiainosasto tarkastaa säännöllisesti sisäpiirirekistereihin ja sisäpiiriluetteloihin ilmoitetut tiedot sekä tiedot johtotehtävissä toimivista ja heidän lähipiiristään. Ålandsbankenin compliance-toiminto tarkastaa säännöllisesti, että palveluksessa olevat noudattavat voimassa olevia kaupankäyntirajoituksia.