Siirry pääsisältöön

Kannustimet

Kannustimilla tarkoitetaan arvopaperipalvelujen tarjoamisen yhteydessä kolmannelle osapuolelle maksettavia tai siltä vastaanotettavia korvauksia, maksuja, palkkioita ja muita etuja.

Pankki saa maksaa tai ottaa vastaan kannustimia ainoastaan tietyin edellytyksin. Tarjottaessa täyden valtakirjan varainhoitoa pankki ei saa ottaa vastaan kannustimia kolmannelta osapuolelta. Pankin tarjoamien muiden sijoituspalvelujen yhteydessä kannustimia saadaan maksaa kolmannelle osapuolelta tai ottaa siltä vastaan ainoastaan, jos maksun tai palkkion tarkoituksena on parantaa asiakkaalle tarjottavan arvopaperipalvelun laatua. Pankin on annettava asiakkaalle riittävästi tietoa kyseisistä kannustimista sekä ennen arvopaperipalvelun toteuttamista että tämän jälkeen. Kannustimia ei saa maksaa tai ottaa vastaan, jos se olisi asiakkaan etujen vastaista.

Esimerkki Ålandsbankenin vastaanottamista kannustimista on korvaus rahasto-osuuksien välityksestä. Ålandsbanken saa osan vuotuisesta hallinnointipalkkiosta sekä mahdollisesti osan merkintä- ja lunastuspalkkiosta, jotka Ålandsbankenin kautta rahasto-osuuksia merkinnyt rahasto-osuudenomistaja maksaa kyseiselle rahastoyhtiölle.

Esimerkki: Asiakas sijoittaa Ålandsbankenin kautta 1.000 euroa johonkin rahastoon. Rahaston vuotuinen hallinnointipalkkio on 1,3 % ja merkintäpalkkio 1 %. Välityspalkkio, jonka Ålandsbanken saa rahasto-osuuksista, voi esimerkiksi olla 70 % vuotuisesta hallinnointipalkkiosta ja merkintäpalkkio kokonaisuudessaan. Tässä tapauksessa pankki saisi kertakorvauksena merkintäpalkkiosta 10 euroa (1.000 euroa x 1 % = 10 euroa). Lisäksi pankki saa juoksevasti vuotuisen palkkion niin kauan kuin pääoma on sijoitettuna rahastoon eli ensimmäiseltä vuodelta noin 9,10 euroa (hallinnointipalkkio on 1.000 euroa x 1,3 % = 13 euroa, mistä Ålandsbankenille välityspalkkiona 13 euroa x 70 % = 9,10 euroa). Välityspalkkio on ensimmäisenä vuonna yhteensä 19,10 euroa. Välityspalkkion tarkka määrä on riippuvainen rahaston arvon kehityksestä.

Tietoja korvauksista tai etuuksista, jotka pankki maksaa kolmannelle osapuolelle tai ottaa siltä vastaan sijoituspalveluiden tarjoamisen yhteydessä, on dokumentissa Tietoja Ålandsbankenista ja sen tarjoamista arvopaperipalveluista. Asiakas saa pyynnöstä tarkempia tietoja olemassa olevista kannustimista. Voit myös ottaa yhteyttä pankkiin, mikäli sinulla on lisäkysymyksiä.