03 huhtikuuta 2024
Suomi

Ota tulevaisuutesi ohjat käsiisi jo tänään

Ta kontroll over din framtid redan i dag

Onnettomuus tai vakava sairaus voi yhtäkkiä heittää elämän ylösalaisin. Edunvalvontavaltuutuksella määräät itse, mitä tapahtuu, jos et enää itse kykene tekemään päätöksiä sinua tai talouttasi koskevissa asioissa.

Edunvalvontavaltuutus on tavallista edunvalvontaa yksilöllisempi ja jousta­vampi tapa määrätä omista asioistasi. Valtuutuksella säilytät päätösvallan, vaikka menettäisit toimintakykysi esimerkiksi onnettomuuden tai terveydentilan heiken­tymisen vuoksi. Jokainen edunvalvonta­valtuutus laaditaan yksilöllisesti toiveidesi mukaisesti, ja se on joustava asiakirja, jota voit muuttaa mielesi ja tarpeittesi mukaan.

Useimmat meistä haluavat päättää, mitä omalla kiinteällä omaisuudella, kuten asunnolla ja kesämökillä, saa tehdä. Valtuutuksella voit määrätä tarkasti, miten haluat asioitasi hoidettavan, esimerkiksi voiko omaisuuttasi myydä tai antaa jolle­kin perilliselle ennakkoperintönä.

Jos omistat osakkeita ja muita arvopa­pereita, voit määrätä voiko niitä myydä tai siirtää jollekin toiselle. Voit myös määrätä pienistä ja yksittäisistä asioista, kuten haluatko jatkaa säännöllisten lahjojen antamista lapsillesi ja lastenlapsillesi, ja kuinka paljon ne saavat maksaa.

Valitse omat edustajasi

Valtuutuksesta on käytävä ilmi, kuka saa hoitaa asioitasi puolestasi. Useimmat juris­tit suosittelevat valitsemaan kolme henki­löä: edunvalvontavaltuutetun, toissijaisen valtuutetun ja puolueettoman varavaltuu­tetun, joka ei ole sukulaisesi. Heidän vas­tuullaan on varmistaa, että tahtosi toteutuu tekemäsi valtuutuksen mukaisesti.

Monet valitsevat kumppaninsa ja täysi­ikäisen lapsensa kahteen ensimmäiseen tehtävään. Kolmas jäävitön henkilö on tietenkin joku, johon luotat, esimerkiksi läheinen ystävä.

On tärkeää valita henkilöt, jotka tuntevat sinut parhaiten ja osaavat valvoa etujasi. Jos tilanne sattuisi muuttumaan, voit aina muuttaa valtuutusta ja vaihtaa henkilöitä niin kauan kuin olet kykenevä tekemään omia päätöksiä.

Tuki läheisille

Edunvalvontavaltuutus tarjoaa monia etuja. Se tekee omaisuutesi hoidosta huomat­tavasti sujuvampaa ja useimmiten myös läheisillesi henkisesti helpompaa, koska olet selvästi ilmaissut tahtosi. Jos et ole laatinut edunvalvontavaltuutusta ja tarvit­set apua asioiden hoitamiseen, viranomai­nen nimeää sinulle edunvalvojan. Ilman edunvalvontavaltuutusta saattaa usein syntyä tilanteita, joissa valtuuttamaton läheinen joutuu anomaan viranomaiselta luvat tiettyihin toimenpiteisiin, mikä vie osaltaan aikaa ja rahaa.

Valtuutus aktivoituu siten, että edun­valvontavaltuutetuksi valitsemasi henkilö hakee sen vahvistamista Digi­ ja väestö­tietovirastolta. Jos olet onnekas ja pysyt terveenä koko elämäsi ajan, valtuutusta ei koskaan tarvitse käyttää. Toivottavasti edunvalvontavaltuutuksesta tulee vain pölyinen asiakirja, jolle ei ole koskaan tarvetta. Muussa tapauksessa se saattaa olla yksi elämäsi tärkeimmistä papereista.

Teksti Fanny Thalén

Artikkeli lehdestä Ålandsbanking 2 2023
Julkaistu 03.04.2024