05 maaliskuuta 2024
Suomi

Valkoisia peltoja terveemmän meren puolesta

Vita akrar for friskare hav ostersjoprojektet

Valkoiset kipsipölypilvet leijailevat Ahvenanmaan pelloilla jo toisena peräkkäisenä syksynä. Peltojen kipsikäsittely vähentää maatalouden fosforihuuhtoumia vesistöihin ja parantaa maaperän laatua. Toimenpide on tehokas keino vähentää Ahvenanmaan merenlahtien rehevöitymistä.

Suuri valkoinen pilvi seuraa pellolla ajavaa traktoria. Ilmassa leijaileva kipsi­jauhe muuttaa pian maan valkoiseksi, kuin ohueksi lumipeitteeksi. Kipsikäsittely on yksi tapa leikata pellon ravinnehuuhtou­mia ja vähentää Itämeren rehevöitymistä. Pellon omistaa Kristoffer Lundberg, joka pyörittää sekä Haga Kungsgårdin tilaa Saltvikissa että Gesterby Mjölkin maitotilaa Sundissa. Kristofferilla on 700 lypsylehmää, mikä tekee hänestä Ahvenanmaan suurimman maidontuottajan. Lähes kaikki lehmien tarvitsema rehu tuotetaan paikallisesti. Hänelle oli itsestään selvää kokeilla kipsi­käsittelyä pelloillaan.

– Haluan edistää vesistöjen tervehty­ mistä. Kaikki, mikä on hyväksi ympäris­tölle, on kokeilemisen arvoista, Kristoffer Lundberg toteaa.

Maanviljelijä Kristoffer Lundberg oli innokas kokeilemaan peltojensa kipsikäsittelyä.
Maanviljelijä Kristoffer Lundberg oli innokas kokeilemaan peltojensa kipsikäsittelyä.

Merenlahdet kasvavat umpeen

Itämeren rehevöityminen näkyy selvästi Ahvenanmaalla. Merenlahdet kasvavat um­peen meriruokoa ja muita vesikasveja. Ui­marantoja joudutaan ajoittain sulkemaan sinileväkukinnan vuoksi ja näkösyvyys heikkenee. Ahvenanmaalla sijaitsevan Hu­sön biologisen tutkimusaseman keväällä julkaiseman raportin mukaan merenlahdet ovat nyt rehevöityneempiä kuin 20 vuotta sitten. Tämä vaikuttaa koko ekosysteemiin. Toiset lajit häviävät, kun taas toiset lisään­tyvät ravintorikkaissa vesissä.

Kipsikäsittelyn edut

Pellolle levitettävä kipsi on keinolannoit­teiden valmistuksesta syntyvä sivutuote, jolla sanotaan olevan kaksi pääasiallista etua. Kipsi edesauttaa fosforin ja muiden aineiden, kuten orgaanisen hiilen, sitou­tumista maaperään, mikä vähentää sateen synnyttämien valumavesien päätymistä vesistöihin. Fosfori parantaa peltojen viljavuutta, mutta vauhdittaa sen sijaan vesistöjen rehevöitymistä. Kipsi voi myös parantaa maaperän raken­netta, mistä hyötyvät viljelykasvit. Kipsikä­sittelyn vaikutusten sanotaan kestävän jopa viisi vuotta.

Kipsi vähentää järvien ja merien rehevöitymistä.
Kipsi vähentää järvien ja merien rehevöitymistä.

Viljelijöiden kiinnostus kasvussa

Ahvenanmaan maanviljelijöiden kiin­nostus peltojensa kipsikäsittelyä kohtaan on kasvanut. Viime vuonna eli kokeilun ensimmäisenä vuonna tarjoukseen tarttui vain kaksi maanviljelijää. Tänä vuonna hankkeeseen osallistuu jo seitsemän viljelijää ja peltopinta­ala on kasvanut 12 hehtaarista 100 hehtaariin. Maanviljelijät tekevät itse työn pellolla, kun taas John Nurmisen Säätiö rahoittaa kipsin ja sen kuljetuksen Ahvenanmaalle. Alexandra de Haas on palkattu Rädda Lumparn ­yhdistyksen toimesta hankkeen koordinaattoriksi Ahvenanmaalla.

– Kaikki maaperät eivät sovellu kipsikä­sittelyyn ja olemmekin etsineet lähinnä runsassavisia peltoja, joiden magnesium­pitoisuus on tarpeeksi korkea. Kipsi tulisi levittää syksyllä sadonkorjuun jälkeen, ja on tärkeä valita päivä, jolloin maa on kuiva, hän sanoo.

Peltojen kipsikäsittelyä on kokeiltu ja ar­vioitu Suomessa useiden vuosien ajan. Hel­singin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus aloittivat SAVE­tutkimushankkeen vuonna 2016. Tulokset osoittavat, että fosforin määrä vesistöissä väheni 30–50 prosenttia.

Hanketta koordinoi Rädda Lumparn -yhdistyksen Alexandra de Haas.
Hanketta koordinoi Rädda Lumparn -yhdistyksen Alexandra de Haas.

Vastauksia säännöllisillä näytteillä

Kipsikäsittelyn vaikutukset Ahvenanmaalla selviävät vasta pitkällä aikavälillä. Vesi­ ja maanäytteitä otetaan säännöllisesti. Viljelijöitä on myös pyydetty jättämään pellolle niin kutsuttu nollaruutu eli rajattu peltolohko, johon kipsiä ei levitetä. Näin voidaan vertailla maan rakennetta kipsikäsitellyillä ja ­käsittelemättömillä peltoaloilla.

– Hanketta on mielenkiintoista seurata ja toivottavasti saamme vastauksia eri kysy­myksiin, kuten siihen miten kipsi vaikuttaa erilaisiin maalajeihin. Ahvenanmaalla on yleistä, että samalla pellolla esiintyy useita maalajeja, Kristoffer Lundberg toteaa.

John Nurmisen Säätiö on levittänyt kipsiä pelloille myös Manner­Suomessa ja säätiöllä on muiden toimijoiden kanssa suunnitel­mia uusista kipsikäsittelyhankkeista useissa Itämeren alueen maissa.

Osa Itämeriprojektia

Kipsikokeilu Ahvenanmaalla on John Nurmisen Säätiön rahoittama pilottiprojekti. Säätiöllä on ympäristöhankkeita useissa maissa. Ålandsbankenin Itämeriprojekti on ollut säätiön pääyhteistyökumppani vuodesta 2020 lähtien.

Kipsihanke toteutetaan Ahvenanmaalla yhteistyössä Rädda Lumparn -yhdistyksen kanssa. Vuonna 2014 perustettu yhdistys työskentelee Lumparnin vedenlaadun parantamiseksi. Lumparn on seitsemän kunnan ympäröimä avoin merenselkä. Vuonna 2022 Ahvenanmaan pelloille levitettiin 50 tonnia kipsiä. Tänä vuonna levitetään 400 tonnia yhteensä 100 peltohehtaarille.

Teksti Helena Forsgård / Kuvat Säde Mäkepää, John Nurmisen Säätiö

Artikkeli lehdestä Ålandsbanking 2 2023 (Julkaistu 05.03.2024)