15 maaliskuuta 2022
Suomi

Varainhoitokatsaus – viikko 11

premium-finans 2

Lyhytaikainen stagflaatio

Kehittyneiden maiden haasteet ovat suuria, eivätkä ole vähentyneet Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Korkea inflaatio, hidastunut kasvu, kiihtynyt siirtyminen kestävään talouteen ja Venäjän eristämisen uhka ovat asioita, joita keskuspankkien ja hallitusten täytyy käsitellä. Ålandsbanken Rahastoyhtiön kvantitatiivinen analyytikko Ulf Torell käy läpi tilanteen todennäköisiä pitkäkestoisia ja lyhytjänteisiä vaikutuksia sekä tapoja, joilla voidaan mahdollisesti lieventää negatiivisia vaikutuksia ja välttää niiden vahvistamista.